Top

Recursul declarat împotriva unei hotărâri judecătoreşti prin care se soluţionează plângerea împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului, întemeiată pe dispoziţiile art.2781 Cod procedură penală, este inadmisibil, conform art.2781 alin.10 Cod procedură penală, este inadmisibil, conform art.2781 alin.10 Cod procedură penală, modificat prin Legea nr.202/2010, în vigoare de la data de 25.11.2010. Domeniu asociat: Plângere împotriva actelor procurorului

Decizia penală nr.56/RP/15.02.2011

Prin sentinţa penală pronunţată de Judecătoria Bicaz, în baza art. 2781 alin 8 lit.a Cod procedură penală s-a respins plângerea formulată de petentul, împotriva rezoluţiei a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, ca inadmisibilă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, petentul, a formulat plângere împotriva soluţiei procurorului al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz şi prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva făptuitorului cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie, faptă prevăzută de art. 206 Cod penal întrucât fapta a fost dezincriminată de legiuitor .

In motivarea plângerii petentul arată că este nemulţumit de soluţia

dispusă de procuror întrucât este nelegală şi netemeinică, organele de urmărire penală nu au dat dovadă de rol activ şi nu au strâns toate probele care ar fi dovedit săvârşirea faptelor de către făptuitor cu vinovăţie .

Examinând plângerea formulata de petent, prin prisma actelor si lucrărilor dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 2781 al. 1 combinat cu al. 8 lit. a teza I Cod procedură penală, împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecata pot face plângere doar persoana vătămată sau orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate.

Dacă în faza de urmărire penală, în cazul infracţiunilor pentru care

s-a formulat plângere penală, acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu, în cadrul procedurii speciale reglementate de art. 2781 Cod procedură penală, astfel cum rezultă şi din textul legal, calitatea procesuală activă a persoanei care formulează plângerea întemeiată pe aceste prevederi, trebuie probată.

Or, din actele dosarului, nu rezulta ca petentul sa aibă nici calitatea

de persoană vătămată – în sensul art. 24 Cod procedură penală – si nici pe aceea de persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate.

Pe de alta parte, potrivit dispoziţiilor art. 222 al. 3 Cod procedură

penală plângerea se poate face personal sau prin mandatar, însa în aceasta ultimă ipoteză, mandatul trebuie sa fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.

Verificând actele dosarului si din perspectiva acestui text legal, s-a

constatat că petentul nu deţine nici un mandat special de reprezentare în cauză, ataşat plângerii formulate. Necesitatea existenţei unei procuri speciale pentru o reprezentare valabilă în astfel de situaţie se desprinde din exigenţele articolului 721 Cod procedură civilă, text de lege care impune ca dispoziţiile Codului de procedură civilă să se aplice şi în materiile prevăzute de alte legi, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii potrivnice.

Doar în dosarul de urmărire penală, petentul a depus o împuternicire, însă aceasta este generală şi nu reprezintă un mandat special, în sensul imperativ al normelor procedural penale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 al. 8 lit. a teza I Cod procedură penală, instanţa a respins, ca inadmisibilă, plângerea petentului, fiind formulată de către o persoană care nu are calitate procesuală activă în cauză.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul, fără a-l motiva şi fără a se prezenta în instanţă pentru a-l susţine şi motiva.

Recursul este inadmisibil.

Prin art. XVIII pct. 39 din Legea 202/2010, care a intrat în vigoare la data de 25 noiembrie 2010, art. 2781 alin. 10 Cod procedură penală, a fost modificat, în sensul că, hotărârea judecătorului pronunţată potrivit art. 2781 al. 8Cod procedură penală, este definitivă.

Raportat la textul de lege menţionat, se constată că, începând cu data de 25 noiembrie 2010, hotărârile pronunţate în primă instanţă în baza art. 2781 al. 8 Cod procedură penală, nu mai pot fi atacate cu recurs, sentinţa fiind definitivă.

Faţă de această situaţie, având în vedere că hotărârea atacată în prezenta cauză a fost pronunţată de Judecătoria Bicaz la data de 29 noiembrie 2010, în temeiul art. 38515 pct. 1 lit. a Cod procedură penală, instanţa a respins, ca inadmisibil recursul, menţinând sentinţa atacată.

Etichete: