Top

Revizuire. Inadmisibilitate

Prin sentinţa penală 214 din 21.01.2010 s-a dispus în baza art.394 cu ref la art. 403 alin 3 Cod procedură penală şi decizia nr. XVII /2007 a ICCJ respingerea ca inadmisibilă a cererii formulate de către petenta M.M., privind revizuirea sentinţei penale nr….a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr….a Tribunalului Iaşi.
Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut următoarele :
Prin sentinţa penala nr…a Judecătoriei Iaşi s-a dispus respingerea, potrivit art. 278 ind 1 lit. a ) Cod procedură penală, ca nefondată a plângerii formulate de petenta M. M. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată la data de 03.02.2009 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în dosarul nr….
Potrivit art. 393 din Codul de procedură penală hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii, atât cu privire la latura penală cât şi cu privire la cea civilă.
Cazurile de revizuire sunt prevăzute, expres şi limitativ, în art. 394 alin. 1 din Codul de procedură penală şi corespund cauzelor fireşti care pot determina o eroare judiciară, prin reţinerea de către instanţa de judecată a unei stări de fapt care nu corespunde adevărului.
Astfel, potrivit art. 394 Cod procedură penală revizuirea poate fi ceruta când:
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţa la soluţionarea cauzei;
b) un martor, un expert sau un interpret a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasa in cauza a cărei revizuire se cere;
c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals;
d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infracţiune în legătura cu cauza a cărei revizuire se cere;
e) când doua sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia.
Sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti definitive prin care s-a soluţionat fondul cauzei, deoarece prin această cale de atac se urmăreşte înlăturarea erorilor de fapt cuprinse în aceste hotărâri.
Hotărârile judecătoreşti prin care s-a rezolvat fondul cauzei sunt acelea prin care instanţa s-a pronunţat asupra raportului juridic de drept substanţial şi asupra raportului juridic procesual penal principal, soluţionând acţiunea penală prin condamnare, achitare sau încetare a procesului penal.
Per à contrario, nu pot fi supuse revizuirii hotărârile judecătoreşti prin care nu se rezolvă fondul cauzei.
Faţă de aceste considerente, raportat la obiectul dosarului în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere, având în vedere şi decizia nr. XVII din 19 martie 2007 prin care Secţiile Unite au decis că „cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală este inadmisibilă”, instanţa urmează să respingă ca atare cererea formulată de petentă.

Etichete: