Top

PENAL. INADMISIBILITATEA CERERII DE REVIZUIRE CU PRIVIRE LA SENTINTELE PENALE PRONUNTATE IN BAZA ART. 2781 COD PROCEDURA

Asupra prezentului proces penal:

Prin adresa înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.12.2007, , Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a înaintat spre competentă soluţionare cererea de revizuire formulată de revizuientul RG împotriva sentinţei penale a Judecătoriei Buzău.

În motivarea cererii, revizuientul a învederat instanţei faptul că, decizia penală a Tribunalului Buzău este nelegală întrucât făptuitorul TI a dat o declaraţie mincinoasă iar datele puse de acesta la dispoziţia instanţei prin adresa erau false.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău pronunţată în dosarul, rămasă definitivă prin decizia penală a Tribunalului Buzău a fost respinsă, în baza art.278/1 al.8 lit.a C.pr.penală, plângerea formulată de revizuientul RG împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa urmează să respingă ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuientul RG împotriva sentinţei penale a Judecătoriei Buzău întrucât în raport de prevederile art.393 şi art.394 C.pr.penală pot fi supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti definitive prin care a fost rezolvat fondul cauzei, printr-o soluţie de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, hotărârile pronunţate în procedura reglementată de art.278/1 C.pr.penală neîndeplinind această condiţie întrucât nu conţin o rezolvare a fondului cauzei.

În acest sens, sunt şi considerentele deciziei a I.C.C.J.-Secţia Penală.

Instanţa în baza art.192 al.2 C.pr.penală urmează să oblige revizuientul la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judicire.

Etichete: