Top

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

TITLU- Contestatie la executare

DOMENIU ASOCIAT- Suspendare a executarii

TIP DOCUMENT-sentinta civila

NUMAR DOCUMENT- 5450

DATA-26.10.2006

Contestatoarea SC C. SA a solicitat instantei in contradictoriu cu intimata AFP ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfiintarea tuturor formelor de executare si a executarii silite insasi, solicitand totodata si suspendarea executarii silite, iar ulterior a depus precizari, prin care a solicitat suspendarea cererii in temeiul art. 244 pct. 1 C.p.civ. .

Prin sentinta civila nr. 5450 din 26.10.2006 Judecatoria Braila a respins cererea de suspendare a judecatii cauzei formulata de contestatoare, a luat act de renuntarea contestatoarei la cererea de suspendare a executarii silite si totodata a respins contestatia la executare ca nefondata .

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca contestatoarea nu si-a motivat cererea privind desfiintarea formelor de excutare, iar cu privire la faptul ca sumele inscrise in titlul executoriu nu sunt calculate corect, acesta nu reprezinta un motiv de contestatie la executare. De asemenea prima instanta a retinut ca art. 1169 C.p.fiscala poate fi facuta contestatie impotriva titlului executoriu in cazul in care acest titlu nu este o hotarare judecatoreasca (…) si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege . Instanta a retinut ca in cauza titlul executoriu provenea dintr-un titlu de creanta, iar impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie administrativa, ceea ce contestatoarea a si facut . In ceea ce priveste cererea de suspendare a cauzei in temeiul art. 244 pct. 1 c.p.civ. instanta a respins-o, apreciind ca acest articol nu se aplica deoarece solutionarea contestatiei administrative nu echivaleaza cu o alta judecata, asa cum cere textul legal .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie in sensul prev. de art. 304 pct. 7, 8, 9 C.p.civ., respectiv pentru ca instanta de fond nu a retinut ca somatia si titlul sunt emise in aceeasai zi, ca titlul executoriu poate fi contestat prin procedura de fata, ca sumele au fost aditionate gresit din diferite forme de executare si ca se putea suspenda judecata cauzei pana la solutionarea contestatiei administrative .

Prin decizia civila nr. 78 din 05.03.2006, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul declarat de contestatoare, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca instanta de fond a retinut in mod corect ca intimata AFP a somat recurenta-contestatoare si a emis titlul executoriu pentru creantele ce au rezultat din declaratiile recurentei, deoarece in momentul contestarii lor pe cale administrativ fiscala, intimata a refacut calculele si a constatat ca sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr. 28/2006 si ca creanta recurentei este mult mai mica si ca nu a emis nici o decizie in acest sens . De asemenea instanta de control a mai retinut ca la data declararii recursului si chiar pana la pronuntarea primei instante recurenta a fost informata de suma astfel redusa, dar aceasta a contestat ca ar datora vreo suma cu titlu de creanta bugetara, ba mai mult arata ca organul fiscal trebuie sa-i restituie sumele platite . Totodata tribunalul a apreciat ca mentinerea aceleiasi atiudini de catre recurenta ca la fond nu se justifica avand in vedere ca nu s-a procedat la emiterea unui nou titlu de ccreanta care sa constituie un titlu executoriu si sa poata produce efecte asupra actelor de executare emise . Pe calea contestatiei la executare intemeiata pe dispozt. 162 si urm. C.p.fiscala nu se pot contesta decat actele de executare, pentru titlul de creanta existand procedura instituita de art. 169 si urm. C.p.fiscala . Or, pentru actele de executare, instanta de fond in mod corect a apreciat ca nu sunt motive de nulitate, iar motivul invocat de contestatoare nu se refera la actele de executare decat in masura in care se apreciaza ca sunt emise in baza unui titlu executor incorect. Rezulta ca referirile sunt la titlul de creanta, respectiv la suma cuprinsa in acesta, care nu este datorata . De asemenea nu poate fi vorba de suspendarea solutionarii contestatiei la executre pana la solutionarea procedurii administrative data fiind natura fiecarei cai : una de desfiintare a actelor de executare si cealalta de desfiintare a actului administrativ fiscal si de emitere a altui act, deoarece contestatia administrativ fiscala nu suspenda executarea actului atacat, astfel incat nu sunt aplicabile dispozt. art. 244 C.p.civ., atata timp cat actul administrativ se executa .

La aceasta solutie a instnatei de control judiciar a existat insa si o opinie separata, de admitere ca fondat a recursului cu consecinta admiterii contestatiei la executare si anularii in parte a somatiei .

In considerarea acestei opinii separate s-a avut in vedere faptul ca potrivit notei de constatare intocmita de catre AFP – Serviciul de colectare executare silita a persoanelor juridice, la data de 06.09.2006 a fost verificat modul de respectare de catre contestatoare a conditilor din Conventia nr. 19/2003 prin care s-a obtinut inlesnirea la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, incheiata in baza OUG nr. 40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare . In urma analizei documentelor contabile a rezultat ca societatea contestatoare poate benefica de scutirea la plata, cuprinsa in titluri executorii, iar in urma emiterii titlurilor executorii si a somatiei de plata, organul fiscal a luat in considerare sumele pentru care s-a aprobat scutirea la plata in baza O.G. nr. 28/2006, rezultand ca executarea silita urma sa continue numai pentru o parte din suma . Avand in vedere aceste argumente, precum si principiul disponibilitatii partilor in cauza se impunea executarea silita a contestatoarei numai pentru sumele de bani care proveneau din propriile declaratii depuse la AFP si din deciziile de calcul ale accesoriilor legale . In privinta cererii de suspendare judecatii cauzei si cea de suspendare a executariii silite, instanta care a format opinie separata a considerat ca sunt neintemeiate, nefiind incidente dipozitiile art. 244 pct. 1 C.p.iv., fata de prevederile art. 185 C.p.fiscala .

Tags: