Top

Nulitate absolută înceheie judecător delegat; Neefectuarea cercetării prealabile

Prin sentinţa Judecătoriei Brăila s-a admis contestatţia petentului B.R. în contradictoriu cu intimatul Penitenciarul Brăila împotriva încheierii nr.82/24.03.2009 a judecătorului delegat la Penitenciarul Brăila pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Ca urmare, s-a desfiinţat ca fiind nelegale şi netemeinice atât încheierea nr.82/24.03.2009 a judecătorului delegat la Penitenciarul Brăila pentru executarea pedepselor privative de libertate cât şi Hotărârea nr.184/19.03.2009 a Comisiei de Disciplină din cadrul Penitenciarului Brăila şi s-a înlăturat sancţiunea disciplinară aplicată petentului.

Pentru a se dispune astfel, s-a reţinut că petentul B.R. a fost sancţionat cu suspendarea dreptului de a primi vizită o perioadă de o lună de către Comisia de Disciplina a Penitenciarului Brăila pentru abaterea prevăzută de art 62 lit a din Regulamentul de Aplicare al Legii 275/2006 constând în aceea că la data de 16.03.2009 a staţionat pe holul secţiei, spărgând seminţe.

Instanţa constată că hotărârea Comisiei de Disciplină şi ulterior, încheierea judecătorului delegat nu se sprijină pe nici o probă din care să rezulte săvârşirea faptei de către petentul B.R..

Astfel, în nici o declaraţie dată petentul nu a recunoscut fapta arătând că nu a staţionat nici un moment pe holul secţiei.

În aceste condiţii, raportul către comandant întocmit de agentul supraveghetor nu poate constitui singur dovada vinovăţiei petentului, cu atât mai mult cu cât în faza cercetării prealabile, sau chiar ulterior la judecătorul delegat, se putea verifica înregistrarea de pe camerele de supraveghere, astfel cum a solicitat şi petentul inclusiv în plângerea adresată judecătorului delegat, aceasta constituind o probă clară prin care se putea verifica veridicitatea abaterii sesizate.

Or, în cursul cercetării prealabile, nu s-a făcut altceva decât să se audieze petentul care nu a recunoscut fapta, iar faţă de aceste împrejurări, cel care l-a întocmit şi ulterior Comisia de Disciplină, au considerat că petentul se face vinovat de abatere.

Or, instanţa apreciază că simpla audiere a petentului în faza cercetării prealabile nu poate echivala cu îndeplinirea obligaţiilor impuse de Legea 275/2006.În opinia instanţei, în faza cercetării prealabile, persoana desemnată trebuie să strângă suficiente probe din care să rezulte fie vinovăţia, fie nevinovăţia petentului şi să înainteze Comisiei de Disciplină concluziile.

Mai mult, potrivit art. 74 al.3 din Legea 275/2006 , judecătorul delegat învestit cu plângerea petentului împotriva hotărârii comisiei de disciplină poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane, în vederea aflării adevărului. Cu alte cuvinte, judecătorul delegat – magistrat reprezentant al unei instanţe în Penitenciar, iar nu angajat al Penitenciarului – poate administra orice probă apare ca fiind necesară în vederea aflării adevărului.

Or, în ipoteza în care petentul nu recunoaşte fapta, iar hotărârea Comisiei de Disciplină nu se sprijină pe nici o probă, şi mai mult, câtă vreme petentul a solicitat judecătorului delegat vizionarea înregistrării care i-ar fi dovedit nevinovăţia, acesta din urmă avea obligaţia administrării probei pentru respectarea dreptului de apărare al petentului.

În speţă, judecătorul delegat nu s-a pronunţat pe proba solicitată, nu a administrat nici o probă, ci după ascultarea petentului a dat o încheiere formală prin care a confirmat hotărârea Comisiei de Disciplină.

Or, dreptul de apărare este un drept fundamental, iar nerespectarea lui atrage nulitatea absolută a hotărârilor judecătoreşti, în rândul cărora intră şi încheierile.

Pentru toate aceste considerente, constatând lipsa efectuării unei cercetări prealabile, nulitatea absolută a încheierii judecătorului delegat pentru nerespectarea dreptului de apărare şi în plus netemeinicia hotărârii Comisiei de Disciplină care a sancţionat pe petent în lipsa unei probe de vinovăţie, instanţa va admite contestaţia şi va desfiinţa încheierea nr. judecătorului delegat la Penitenciarul Brăila pentru executarea pedepselor privative de libertate precum şi Hotărârea Comisiei de Disciplină .

Etichete: