Top

Plângere contravenţională.Sarcina probei în contravenţia privind depăşirea vitezei legale.

Prin plangerea înregistrata la această instanţă sub nr. 220/228/2007 petentul LF a solicitat în contradictoriu cu IPJ Brăila să se dispună anularea procesului verrbal de constatare a contravenţiei nr 0648163/15.02.2007 pe motive de netemeinicie. Prin sentinţa civilă nr 422/20.062007 s-a admis ca fondată plângerea , s-a dispus anularea p.v. de constatare a contravenţiei seria PCA nr 0648163/15.02.2007 emis de intimat si înlăturat măsura complementară a punctelor penalizare pentru următoarele motive: Potrivit art 1169 cod civil , cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, dar în condiţiile în care singurul deţinător al probei este intimatul iar potrivit art 172 cod procedură civilă la solicitarea petentului s-a pus în vedere intimatului să comunice înregistrarea radar a vitezei cu care a circulat petentul la data constatarii faptei şi acesta a comunicat că nu mai detine înregistrarea, iar proba cu martori este irelevantă faţă de precizia unui aparat radar, instanta apreciază în cf. cu art 174 cod pr. civilă că neînfăţişarea imaginii radar de catre intimat la cererea instanţei constituie implicit o recunoastere a pretenţiilor petentului urmănd a admite plângerea , a dispune anularea pv. atacat si înlătura măsura complementară a punctelor penalizare.

Etichete: