Top

Lipsa imaginii radar la încheierea unui proces verbal de constatare a contravenţiei pentru depăşirea vitezei. Consecinţe.

ADRESA FISIER

TIP DOCUMENT- sentinţă civilă

Număr document 145

Data 21.02.2008

Titlu Lipsa imaginii radar la încheierea unui proces verbal de constatare a contravenţiei pentru depăşirea vitezei. Consecinţe.

Domenii asociate Probe. Dovezi

Rezumatul speţei

Prin s.civ. nr. 145/2008 a Judecătoriei Făurei a fost admisă plângerea contravenţională formulată de B.M. în contradictoriu cu intimatul IPJ.

Pe parcursul desfăşurării procesului în mai multe rânduri instanţa a pus în vedere intimatului să depună la dosarul cauzei imaginea radar ce a stat la baza emiterii procesului verbal.

IPJ nu s-a conformat acestei cerinte.

In baza art.174 c.pr.civ. legiuitorul a statuat că „ dacă partea refuză să răspună la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deţinerii sau existenţei înscrisului, dacă reiese din dovezile administrate că l-a ascuns sau l-a distrus sau dacă, după ce s-a dovedit deţinerea înscrisului, nu-l înfăţisează la cererea instanţei , aceasta va putea socoti ca dovedite pretenţiile părţii care a cerut înfăţişarea, cu privire la cuprinsul acelui înscris”

Raportând aceste dispoziţii legale la speţa de faţă instanţa constata că potrivit art.121 al.2 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002, „ nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”.-

Practic orice proces verbal pentru depăşirea vitezei legale se încheie numai în urma unei constatări cu mijloace tehnice speciale, iar nu cu propriile simţuri ale agentului constatator.

Este de notorietate şi nu trebuie dovedit că participanţii la trafic deţin pe autovehicule mijloace speciale de înregistrare a vitezei cu care s-a deplasat autoturismul la un moment dat. Practic , singurele probe pe care un şofer sancţionat le-ar aduce în combaterea procesului verbal ar fi proba cu martori . Ori aceasta este lipsită de relevanţă faţă de precizia unui aparat radar , iar instanţa nu poate administra astfel de probe cu martori , întrucât sunt inutile cauzei.

În concluzie , rezultă că este obligatoriu că la astfel de speţe să fie prezentată instanţei şi părţilor imaginea – radar ce a stat la baza emiterii procesului verbal.

În măsura, în care nu le-a conservat instanţa urmează a face aplicarea art.174 cod proc.civ. şi va constata că ne înfăţişarea imaginii radar la cererea instanţei constituie implicit o recunoaştere a pretenţiilor petentului.

Etichete: