Top

Recurs. Respingerea în mod greşit ca rămasă fără obiect a cererii de constatare a intervenirii reabilitării de drept.

Decizia penală nr.8/2008

Referitor la recursul declarat de petentul H.R. împotriva sentinţei penale nr. 1243 din 8.11.2007 , pronunţată de Judecătoria Tulcea, tribunalul reţine următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea cu nr. 5234 din data de 27.09.2007, petentul H.R. a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate intervenită reabilitarea de drept faţă de pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 3428 din 12 decembrie 2003 pronunţată de Judecătoria Tulcea.

În motivarea cererii, petentul a arătat că prin hotărârea menţionată mai sus a fost condamnat în temeiul art. 26 raportat la art. 208-209 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 99 şi 109 Cod penal şi cu aplicarea art. 74 lit. a , c Cod penal raportat la 76 lit. c Cod penal la pedeapsa de 3 luni închisoare . În baza art. 81Cod penal instanţa a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 9 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 110 Cod penal,

A mai arătat petentul că i s-a atras atenţia aspra dispoziţiilor art. 83 Cod penal şi că nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntru termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării.

Prin sentinţa penală nr. 1243 din 8.11.2007, Judecătoria Tulcea a respins cererea de reabilitare formulată de petentul H.R. ca rămasă fără obiect şi în temeiul dispoziţiilor art. 192 al. 2 Cod procedură penală a obligat petentul la plata sumei de 7,5 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În motivarea soluţiei, judecătorul fondului a reţinut că prin sentinţa penală nr. 3428 din 12 decembrie 2003 a Judecătoriei Tulcea petentul H.R. a fost condamnat în temeiul art. 26 raportat la art. 208-209 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 99 şi 109 Cod penal şi cu aplicare art. 74 lit. a, c, Cod penal raportat la art.76 lit. c Cod penal la pedeapsa de 3 luni închisoare, executarea pedepsei fiind suspendată condiţionat în baza art.81 Cod penal pe o durată de 9 luni termen de încercare stabilit în condiţiile art. 110 Cod penal

A mai arătat judecătorul fondului că potrivit art.86 Cod penal dacă cel condamnat la o pedeapsă suspendată condiţionat nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntru termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării executării pedepsi în baza art. 83 şi 84, el este reabilitat de drept.

A mai reţinut judecătorul fondului că după cum se observă din fişa de cazier judiciar nr. 69766 din 27.09.2007 depusă la dosarul cauzei petentul nu figurează înscris în cazierul judiciar sau în alte evidenţe, constatarea acestei stări de fapt intervenind după introducerea cererii de chemare în judecată, astfel încât a apreciat că cererea promovată de petent a rămas fără obiect.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs petentul H.R., care a criticat-o ca netemeinică şi nelegală fără a-l motiva în scris.

Analizând recursul, tribunalul reţine că este fondat pentru următoarele considerente :

Astfel, recurentul a solicitat doar să se constate intervenită reabilitarea de drept, hotărârea instanţei având astfel un efect declarativ.

Nu se poate afirma că cererea petentului este rămasă fără obiect în situaţia în care acesta îndeplinea condiţiile constatării intervenirii reabilitării de drept, mai ales că în cursul termenului de încercare nu a săvârşit nici o altă infracţiune.

Faţă de cele expuse urmează să fie admis recursul declarat de petentul H.R. şi să fie casată în totalitate sentinţa penală nr. 1243/2007 a Judecătoriei Tulcea.

Rejudecând, se va constata intervenită reabilitarea de drept a petentului pentru pedeapsa de 3 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 3428/2003 a Judecătoriei Tulcea.

7.02.2008.

Etichete: