Top

Recurs. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Aplicarea greşită a disp. art. 18 indice 1 Cod Penal. Trimiterea cauzei pentru judecata în fond.

Recurs. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Aplicarea greşită a disp. art. 18 indice 1 Cod Penal. Trimiterea cauzei pentru judecata în fond.

Decizia penală nr.131/2008

Referitor la recursul declarat de petentul P.D. împotriva sentinţei penale nr. 599 din 3 iunie 2008 a Judecătoriei Tulcea, tribunalul reţine următoarele:

Prin ordonanţa nr. 2383/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea pronunţată la 17 februarie 2008 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului G.G. pentru săvârşirea infracţiune prevăzută de art. 180 al. 2 Cod penal pe considerentul lipsei de pericol social al faptei.

S-a reţinut în motivarea ordonanţei că, la data de 28 iunie 2007, învinuitul i-a aplicat părţii vătămate P.D. în vârstă de 78 ani lovituri cu un băţ peste mâini, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale.

A mai reţinut procurorul că, faţă de provocările la care a fost supus învinuitul, este incident cazul prevăzut de art. 10 lit. b1 Cod pr. penală astfel că i s-a aplicat lui G.G. o amendă administrativă în cuantum de 500 lei

Împotriva acestei ordonanţe s-a formulat plângere de către petentul P.I. care a fost respinsă prin ordonanţa 89/II/2/2008 din 15.03.2008 a Prim – procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

În aceste condiţii, petentul a formulat plângere la Judecătoria Tulcea, care a fost înregistrată cu nr. 1551/P/2008.

Prin sentinţa penală nr. 599 din 3 iunie 2008, a fost respinsă plângerea formulată de petent ca nefondată.

Pentru a pronunţa această soluţie, într-o motivare extrem de sumară, instanţa de fond a reţinut că aplicarea sancţiunii cu caracter administrativ a fost pronunţată cu respectarea legii şi în baza probelor administrate în cauză.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs petentul P.D., fără a arăta motivele de critică.

Analizând recursul sub toate aspectele, în limitele prevăzute de art. 3856 Cod pr. penală, tribunalul constată că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale, reiese neîndoielnic că intimatul G.G. a avut o atitudine agresivă la adresa petentului P.D., căruia i-a aplicat mai multe lovituri cu un băţ, cauzându-i leziuni la nivelul membrelor superioare ce au necesitat pentru vindecare 2,3 zile de îngrijiri medicale, după cum reiese din CML nr. 429 din 28.06.2007 întocmit de S.M.L Tulcea.

Totodată, intimatul nu neagă că l-ar fi agresat pe petent, justificându-şi atitudinea prin faptul că P.D. i-ar fi lovit anterior calul.

Tribunalul apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 181 Cod penal, întrucât nu poate considera că agresarea unei persoane în vârstă de 78 ani , chiar şi pe fondul unei eventuale provocări cu consecinţa unor leziuni ce califică fapta în dispoziţiile art. 180 al. 2 Cod penal este o faptă care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Totodată nu se poate face abstracţie de faptul că intimatul era într-o vădită poziţie de superioritate fizică, acesta fiind mai tânăr cu aproape 30 de ani decât victima agresiunii, astfel încât în opinia tribunalului se impunea sesizarea instanţei sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzută de art. 180 al. 2 Cod penal.

În acest context, apărările intimatului G.G., în sensul că a comis fapta în stare de provocare, puteau fi analizate în mod judicios de către judecător, fiind respectată în acelaşi timp pentru petent cerinţa accesului în faţa unei instanţe de judecată care să statueze asupra drepturilor sale în sensul art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Faţă de cele expuse, se constată că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică, motiv pentru care va fi admis recursul declarat de petentul P.D..

În consecinţă, va fi casată în totalitate sentinţa penală nr. 599/3 iunie 2008 a Judecătoriei Tulcea şi, rejudecând, va fi admisă plângerea.

În baza art. 2791 al. 8 lit. „c” Cod pr. penală, se va desfiinţa în totalitate ordonanţa nr. 2383/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ şi se va trimite cauza la Judecătoria Tulcea în vederea soluţionării în primă instanţă a cauzei privind pe inculpatul G.G., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 180 al. 2 Cod penal.

Etichete: