Top

Liberare conditionata

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.761/327/2009 din 05.02.2009, petentul-condamnat ……… a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că a participat la muncă în cadrul penitenciarului de la Chilia Veche.

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind caracterizarea petentului emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.135/2007 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 22.02.2007, urmând ca aceasta să expire la data de 21.02.2010, iar transformată în zile reprezintă 1096 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 730 zile.

De la data de 22.02.2007 până la 30.01.2009 condamnatul a executat un număr de 709 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul fost analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată la data de 30.01.2009 şi a fost amânat pentru abateri disciplinare grave.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul a fost amânat până la data de 29.07.2009 pentru abatere disciplinară gravă, dar şi pentru rapoartele neridicate, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 17.04.2009.

În temeiul art. 192 alin. 2 Cod pr. pen.va obligă petentul la plata sumei de 230 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 200 lei se va vira din fondul MJ către BA Tulcea din care 100 de lei pentru av Manole Doru şi 100 lei pentru avocat Angheluţă Cristina .

Etichete: