Top

Intrerupere executare pedeapsa

Sub numărul …. din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petenta condamnată ….., în prezent deţinută în …… prin care solicita întreruperea executării pedepsei.

În motivarea cererii, petenta a arătat că a suferit o operaţie extrauterină şi că are nevoie de anumite investigaţii medicale.

La dosarul cauzei a fost ataşată copie de pe mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. ……, emis de către … (filele …..). De asemenea, în cauză a fost efectuată o expertiză medico-legală având ca obiectiv stabilirea faptului dacă petenta suferă de afecţiuni care o împiedică să execute pedeapsa în regim de detenţie. Raportul de expertiză a fost ataşat la filele …..

La termenul de judecată din …., prezentă personal în faţa instanţei şi asistată de avocat din oficiu, petenta a precizat că îşi retrage cererea de întrerupere a executării pedepsei.

Faţă de atitudinea procesuală a petentei, raportat şi la dispoziţiile art.453 alin.21 C.proc.pen. şi la decizia nr.34/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia instanţa învestită cu soluţionarea unei cereri de întrerupere a executării pedepsei, în cazul retragerii acesteia, trebuie să ia act de această manifestare de voinţă, instanţa urmează să procedeze în consecinţă.

Etichete: