Top

Comercial-OG.5 din 2001- declinare de competenţă

Dosar nr. 2976/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 69

Şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea, sub nr.2976/88/2008, reclamantul … a chemat în judecată pe pârâtul …, solicitând ca pe cale specială a somaţiei de plată acesta să fie obligat la plata sumei de 16.165 lei reprezentând obligaţii fiscale neachitate şi a sumei de 753 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, urmare a întocmirii raportului de evaluare în vederea scoaterii la licitaţie publică a staţiei PECO ce a aparţinut SC … SRL la care părţile au avut calitatea de asociaţi, el a achitat integral datoria către stat din bani personali în cuantum de 22.600 lei pentru a salva societatea.

Reclamantul a mai arătat că deşi i-a comunicat pârâtului încă din data de 22 decembrie 2005 că a achitat datoria către stat integral, acesta a invocat faptul că nu are nici o datorie faţă de societate.

În drept, as-au invocat disp. art.82 şi 274 Cod proc.civilă precum şi cele ale OG 5/2001, iar în dovedire s-au depus la dosar în copie o serie de chitanţe de plată, convocarea la conciliere directă, procesul verbal din 20.10.2004 şi un raport de expertiză contabilă judiciară.

În apărare, pârâtul a formulat întâmpinare invocând excepţiile de necompetenţă materială şi teritorială şi solicitând declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei …, judeţul Tulcea.

Analizând cele două excepţii instanţa constată că acestea sunt întemeiate potrivit considerentelor ce succed.

În baza art.10 pct.4 Cod proc.civilă, în afară de instanţa domiciliului pârâtului, în cererile privitoare la obligaţii comerciale, mai sunt competente., instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii.

În speţă, atât pârâtul cât şi reclamantul locuiesc în oraşul … – judeţul Tulcea, iar obligaţia rezultând din plata creanţelor fiscale a luat naştere şi a fost plătită în acelaşi loc.

Totodată, potrivit art.2 pct.1 lit.a Cod proc.civilă, cum obiectul cauzei are o valoare sub 100.000 lei, tribunalul nu este competent să soluţioneze prezenta cauză.

Având în vedere şi prev. art.1 pct.1, 159 pct.2 şi 158 al.3 Cod proc.civilă, instanţa urmează să depline competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei …, judeţul Tulcea.

Etichete: