Top

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 145/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 249

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 145/88/2009 la data de 26 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat instanţei menţinerea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru minora (…), născută la data de …, fiica lui (…), cu domiciliul în oraş …, şi (…), cu domiciliul în …, judeţ Tulcea, şi în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie delegate Şefului Centrului de Primire Minori în Regim de Urgenţă, iar cele privitoare la bunurile minorului să fie exercitate şi, respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută.

Urmare sesizării Primăriei Măcin, reclamanta a efectuat o anchetă socială la domiciliul unde locuia minora şi s-a constatat că aceasta este însărcinată în luna a V-a în urma relaţiei de incest, tatăl fiind dispărut de la domiciliu iar concubina nu doreşte să primească minora înapoi.

Mama minorei este încadrată în gradul de handicap II mental, beneficiind de asistenţă iar tatăl întreţine o relaţie de concubinaj din care au rezultat patru copii. Familia tatălui trăieşte în condiţii modeste, într-o casă formată dintr-o cameră şi un hol, iar veniturile sunt reprezentate de alocaţiile copiilor şi ajutorul social.

Minora a beneficiat de măsura plasamentului la Centrul de Plasament Sâmbăta Nouă, iar în anul 2003, prin Hotărârea nr. …/2003 a C.P.C. TULCEA, la cererea tatălui, minora a fost integrată în familia acestuia. Nefiind acceptată de concubină, minora nu a mărturisit nimănui despre relaţia incestuoasă până când sarcina a devenit vizibilă.

Astfel, prin Dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă la Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă până la clarificarea situaţiei familiale şi găsirea unei soluţii optime. In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 64, art. 66 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, anchetă socială a D.G.A.S.P.C. TULCEA, certificat de naştere al minorei, adresa Primăriei Măcin, bilet de trimitere, fişă de consiliere.

La termenul de judecată din 16 februarie 2009, reclamanta a solicitat modificarea capătului de cerere în sensul înlocuirii măsurii de plasament în regim de urgenţă cu plasament la Centrul Maternal Tulcea, pentru minora (…).

De asemenea, a mai solicitat reclamanta ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în conformitate cu art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că de la data instituirii măsurii de plasament în regim de urgenţă s-a încercat plasamentul minorei în familia extinsă, dar nu a putut fi identificat niciun membru care să-şi asume responsabilităţi în privinţa îngrijirii minorei iar starea de graviditate a minorei, impune urgenţa consilierii psihologice şi pregătirii în vederea asumării rolului de mamă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate recunoscută, absolventă a patru clase intervenind apoi abandonul,

Mama minorei este încadrată în grad de handicap mental, beneficiind de asistenţă medicală, iar tatăl se află într-o relaţie de concubinaj din care au rezultat patru copii. Intr-o atare conjunctură, nu a mai fost acceptată în familia lărgită deoarece locuinţa nu permite convieţuirea mai multor membri, fiind deja şase şi beneficiind de ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Din fişa de consiliere dar şi din ancheta socială reiese că minora este afectată de starea în care se află, este conştientă de faptul că a greşit; nu doreşte ca tatăl ei să fie pedepsit – instituindu-i-se pentru acesta interdicţia de a părăsi domiciliul – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incest şi nutrind temerea că nu ar putea să-şi păstreze copilul, în condiţiile în care nu dispune de mijloacele necesare creşterii copilului.

Potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau la înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt îndeplinite de către persoana, familia, asistentul maternal sau de către şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit copilul în plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt îndeplinite de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv de către primarul sectorului municipiului Bucureşti.

De altfel, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din aceeaşi lege, în situaţia în care plasamentul în regim de urgenţă este dispus de către instanţa judecătorească, aceasta se va pronunţa în condiţiile art. 94 alin. 4.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu plasament la Centrul Maternal Tulcea.

Urmare acestei dispoziţii, în conformitate cu art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete: