Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului

DOSAR NR.327/88/2009

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINŢA PENALĂ NR.94

Şedinţa publică din 24 martie 2009

Prin plângerea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată cu nr. 327/88/ 2009 petentul ……… a solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr. 828/P/2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de agentul şef adjunct de poliţie ……… din cadrul I.P.J Tulcea, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 246 Cod penal,

Prin rezoluţia susamintită, procurorul a reţinut că deşi reclamantul ……… a precizat în plângerea formulată, dar şi în declaraţia dată în cauză că agentul de poliţie ……… le-a solicitat persoanelor vătămate să-şi retragă plângerile deoarece el va lua legătura cu ………, pentru ca acesta să deblocheze calea de acces, aceste afirmaţii nu au putut fi dovedite şi sunt contrazise chiar de susţinerile agentului, potrivit cărora persoanele vătămate şi-au retras plângerile numai după ce ……… a deblocat calea de acces. Acest fapt a rezultat şi din xerocopiile declaraţiilor persoanelor vătămate care au făcut menţiunea că nu au fost forţate sau obligate de organul de cercetare penală să procedeze de această manieră.

În aceste condiţii, prin rezoluţia nr. 828/P/2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de agentul şef adjunct de poliţie ……… pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 246 Cod penal, fiind incidente dispoziţiile art. 10 lit. a Cod pr. penală, întrucât actele premergătore administrate în cauză au demonstrat că lucrătorul de poliţie şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile deserviciu, neexistând nici un fel de element care să susţină comiterea faptei.

Împotriva rezoluţiei cu nr. de mai sus, în termen legal, s-a formulat plângere de către petentul ……… la Prim – procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, care a respins-o ca nefondată.

Ulterior petentul a formulat plângere la Tribunalul Tulcea.

În motivare, s-a arătat că lucrătorul de poliţie nu a spus adevărul cu privire la faptele şi împrejurările relatate petent în plângere, solicitând în acest sens ca ambii să fie testaşi poligraf şi să fie audiate persoanele care şi-au retras plângerile în dosarele penale instrumentate de agentul de poliţie ……….

Analizând soluţia dispusă în dosarul nr. 828/P/2008, tribunalul constată că plângerea petentului ……… nu este întemeiată.

Astfel în mod corect, în cursul efectuării actelor premergătoare s-a reţinut că faptele imputate lucrătorului de poliţie ……… nu există, afirmaţiile petentului, fiind singulare şi nesusţinute cu alte mijloace de probă.

Aşa cum rezultă din actele dosarului, persoanele vătămate care au formulat plângeri împotriva numitului ………, cu excepţia petentului ………, şi a numitului ……., în cursul lunii august 2008, mai exact după ce ……… a deblocat calea de acces, au fost audiate de către organul de poliţie ……… şi au precizat în mod expres că îşi retrag plângerile formulate fără a mai avea pretenţii în cauză, consemnând în final că nu au fost forţate sau obligate de lucrătorul de poliţie să-şi retragă plângerile.

În raport de aceste date, solicitarea petentului ………, nu este fondată întrucât audierea persoanelor care şi-au retras plângerile, nu era utilă şi pertinenta soluţionării cauzei, având în vedere xerocopiile declaraţiilor acestora date în cauzele înregistrate în evidenţele Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

De altfel, persoanelor vătămate care şi-au retras plângerile, li s-a comunicat de către procurorii care au confirmat propunerile de neîncepere a urmăririi penale faţă de ………, în copie, rezoluţiile adoptate, astfel încât acestea aveau posibilitate, dacă erau nemulţumite, să formuleze plângeri potrivit art. 278 Cod pr. penală, ceea ce nu s-a întâmplat.

Prin urmare, tribunalul reţine că aceste persoane au declarat în mod liber că îşi retrag plângerile şi nu doresc să se judece cu ……….

Având în vedere cele expuse, instanţa constată că în mod legal s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de agentul de poliţie ……… pentru infracţiunea prevăzută de art. 246 Cod penal pe considerentul că fapta nu există, motiv pentru care urmează să fie respinsă plângerea formulată de petentul ………, ca nefondată

În consecinţă, va fi menţinută rezoluţia nr. 828/P/2008 din 5.01.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul. Tulcea, ca legală

Văzând şi dispoziţiile art. 192 al. 2 Cod pr. penală va fi obligat petentul la plata sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat

Etichete: