Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 635

Sedinta publica din 26 februarie 2009

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de 09.12.2008, sub nr. 129/327/2009, petenta ….a solicitat instantei, în contradictoriu cu ….anularea procesului-verbal seria AZ nr. 1192587 / 11.12.2008.

În motivarea în fapt, petenta a aratat ca a fost sanctionata contraventional prin procesul-verbal contestat cu amenda în cuantum de 500 lei, retinându-se în sarcina sa ca a tulburat ordinea si linistea publica prin producerea de zgomote, strigate si loviri, provocând indignarea locatarilor , fapt neadevarat deoarece nu a fost nicio altercatie cu cel care a sesizat politia.

Cererea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus, în original, procesul-verbal de constatare a contraventiei ( f. 3 ).

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimatul a depus întâmpinare în cauza aratând ca procesul verbal nr. AZ nr. 1192587 / 11.12.2008 este întocmit cu respectarea dispozitiilor legale, iar situatia de fapt a fost perceputa personal de catre agentul constatator.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele

Prin procesul-verbal seria AZ nr. 1192587 / 11.12.2008 încheiat de catre …, a fost sanctionat petenta …. întrucât la 04.12.2008, ora 16.50, în localitatea Tulcea, aflându-se pe scara blocului unde domiciliaza a tulburat linistea publica prin producerea de zgomote, strigate si larma, provocând indignarea locatarilor potrivit art. 2 pct. 28 din Legea nr. 61/1991, sanctionata de art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata ca procesul-verbal seria AZ nr. 1192587/11.12.2008 încheiat de intimata cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

În ceea ce priveste temeinicia instanta are în vedere probele administrate în cauza.

Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei face prin el însusi dovada situatiei de fapt retinute de agentul constatator si nu mai trebuie completat cu alt mijloc de proba extrinseci, iar instanta de judecata este abilitata de lege sa verifice legalitatea si temeinicia acestuia.

Faptul ca procesul verbal, în masura în care cuprinde constatarile personale ale agentului constatator constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatorului cât timp acesta nu face proba contrarie, nu constituie o încalcare a prezumtiei de nevinovatie, ci o modalitate de stabilire legala a vinovatiei în raport cu art. 6 alin. 2 din Conventia europeana a drepturilor omului.

Din aceste considerente instanta constata ca petentul a savârsit contraventia aratata anterior astfel încât va mentine procesul verbal în ceea ce priveste aceasta fapta contraventionala.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, instanta va avea în vedere dispozitiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanta constata ca petentul a fost sanctionat cu amenda de 500 lei, limitele fiind de la 200 lei la 1.000 lei.

Instanta retine ca nu sunt întrunite elementele care sa justifice aplicarea unei amenzi în cuantum de 500 de lei, astfel ca instanta considera ca aplicarea sanctiunii în cuantumul minim prevazut de lege de 200 lei reprezinta o corecta individualizare a sanctiunii.

Având în vedere considerentele retinute anterior instanta, fata de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, urmeaza a admite în parte plângerea contraventionala formulata de petenta …., în contradictoriu cu intimatul ….si va mentine procesul – verbal seria AZ nr. 1192587 / 11.12.2008 încheiat de intimat si dispune reducerea amenzii de la 500 lei la 200 lei.

Etichete: