Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR.2638
Sedinta publica de la 17 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de ….., sub dosar nr. ……., petentul ………, in contradictoriu cu intimatul ………., a solicitat instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria …….. de catre intimat.
In motivarea in fapt a plangerii, petentul a invederat, in esenta, ca la data incheierii procesului-verbal, respectiv data de ………, nu se afla in orasul ….., ci in localitatea …………. la bunica sa, astfel incat nu a avut cum sa savarseasca faptele retinute in sarcina sa de catre agentul constatator.
A mai aratat petentul ca, de fiecarea data cand vine in vizita la numita ………., atat el, cat si aceasta din urma persoana, sunt agresati si amenintati de catre numitii ………..
In drept, petentul nu si-a motivat plangerea.
In probatiune, petentul a solicitat incuviintarea probei cu un martor.
Potrivit art. 36 din OG nr. 2/2001 si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997, plangerile contraventionale sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru.
Intimatul, desi legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta.
La dosarul cauzei au fost depuse urmatoarele inscrisuri: proces-verbal de constatare a contraventiei seria …. nr. …. (f.3); raportul agentului constatator (f. 14).
In sedinta publica din data de …… au fost audiati martorii …….., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei (f.16-17).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria …….. incheiat la data de … de catre un agent constatator din cadrul …, petentul … a fost sanctionat potrivit dispozitiilor art. 3 lit. a, b din Legea nr. 61/1991 raportat la art. 2 pct. 2, 28 si 33 din acelasi act normativ, pentru aceea ca, la data de …., aflandu-se pe strada … din Municipiul …, in fata imobilului cu nr. …, a adresat injurii si cuvinte jignitoare numitei …, lezandu-i demnitatea. Totodata, s-a mai retinut in procesul-verbal ca petentul a ascultat muzica la volum ridicat si a refuzat sa dea relatii pentru stabilirea identitatii, necooperand cu organele de politie.
Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanta analizeaza legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.
Verificand legalitatea procesului-verbal de contraventie contestat in prezenta cauza, instanta retine ca, potrvit art. 10 alin. 1 si 2 din OG nr. 2/2001, daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie, iar ulterior, in cazul in care contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal , sanctiunile contraventionale se cumuleaza, fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.
Desi nerespectarea prevederilor art. 10 din OG nr. 2/2001 nu este sanctionata in mod expres cu nulitatea procesului-verbal, din interpretarea coroborata a prevederilor alin. 1 si 2 rezulta cerinta imperativa ca fiecare fapta contraventionala sa fie sanctionata distinct.
Caracterul imperativ rezulta din insasi ratiunea edictarii acestei dispozitii, aceea de a da instantei posibilitatea ca , in functie de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale ale contravenientului si de alte elemente, sa aprecieze daca fiecare dintre sanctiunile aplicate respecta principiul proportionalitatii in raport cu gradul concret de pericol social al faptei savarsite. Totodata, in situatia in care s-a aplicat direct amenda rezultata din cumulul aritmetic al sanctiunilor aplicate pentru faptele savarsite, instanta nu poate verifica daca sanctiunea aplicata este si legala, daca se incadreaza in limitele prevazute de lege.
Analizand procesul-verbal de contraventie, instanta constata ca agentul constatator a retinut in sarcina petentului mai multe fapte contraventionale. Astfel, se mentioneaza in procesul verbal ca petentul a savarsit contraventiile prevazute de art. 2 pct. 2, 28 si 33 din Legea nr. 61/1991, petentul fiind sanctionat cu amenda in cuantum de 700 lei, fara a se arata limitele fiecareia dintre sanctiunile corespunzatoare acestor fapte si fara a se individualiza sanctiunea pentru fiecare fapta contraventionala savarsita.
Totodata, instanta mai retine ca agentul constatator s-a rezumat la a consemna in procesul verbal ca faptele comise sunt sanctionate de art. 3 lit. a, b din Legea nr. 61/1991, cu amenda de la 500 la 2500 lei, limite care nu corespund niciuneia din faptele retinute. Tot astfel, desi s-a mentionat ca petentul ar fi savarsit si contraventia prevazuta de art. 2 pct. 2 din Legea nr. 61/1991, din descrierea faptelor contraventionale nu rezulta acest lucru, nefiind intrunite elementele constitutive ale acestei contraventii.
Asadar, mentionarea unei singure sanctiuni, desi au fost retinute in sarcina petentului mai multe fapte contraventionale, face imposibil controlul instantei asupra legalitatii aplicarii si individualizarii fiecarei sanctiuni in parte.
Art.34 din OG nr.2/2001- care constituie dreptul comun in materie contraventionala, coroborat cu art. 38 alin. 3 din acelasi act normativ permite instantei sa aprecieze inclusiv sanctiunea ce se impune a fi aplicata contravenientului, astfel incat neindividualizarea sanctiunilor aplicate determina imposibilitatea verificarii de catre instanta, daca este sau nu cazul realizarii unei reindividualizari a acestor sanctiuni.
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca respectivul proces-verbal este nelegal intocmit.
Pentru a se opri la aceasta solutie, instanta a avut in vedere atat dispozitiile art. 5 alin. 5 din OG nr. 2/2001 , potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, precum si cele ale art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ care prevad ca sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.
Avand insa in vedere ca cele doua conditii, respectiv legalitatea si temeinicia, sunt prevazute cumulativ, iar instanta apreciaza ca actul sanctionator nu se circumscrie conditiilor referitoare la legalitate, instanta apreciaza ca nu se mai impune analizarea si a motivelor de temeinicie.
Fata de cele expuse mai sus, in baza art. 34 din OG nr.2/2001, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petentul …….., va anula procesul-verbal seria ……… si va exonera petentul de plata amenzii in cuantum de 700 lei aplicata petentului prin procesul-verbal.

Etichete: