Top

Reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 962
Sedinta publica din data de 15 Septembrie 2008

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de ….., sub dosar nr. …….., petentul ….., ……….. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa constate intervenita reabilitarea cu privire la condamnarea pe care a suferit-o.
In motivarea in fapt a cererii, petentul a invederat ca prin sentinta penala nr. ………., pronuntata in dosarul nr. …….., a fost condamnat la 500 lei amenda penala pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 180 alin. 2 Cp.
A mai aratat petentul ca de la data executarii si pana in prezent nu a mai suferit o noua condamnare in intervalul de timp prevazut de art. 135 Cp, iar in aceasta perioada si-a asigurat existenta, fiind administrator la societatea ……. a avut o buna conduita si a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat.
A mai invederat petentul ca de la condamnare si pana in prezent nu a mai avut alt domiciliu decat cel din sentinta penala.
In drept, petentul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 137 Cp si art. 494-498 Cpp.
In dovedirea cererii, petentul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: sentinta penala nr……… (f. 3-5); actul constitutiv al ……(f.8-13); chitanta nr. ……..de achitare a amenzii penale (f. 6).
La solicitarea instantei, a fost depusa la dosarul cauzei fisa de cazier judiciar a petentului (f. 18).

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. …….. in dosar nr. ………, definitiva prin nerecurare la data de …., a fost condamnat petentul ……. a fost condamnat la pedeapsa amenzii in cuantum de 500 lei, in baza art. 180 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 64 alin. 3 Cp.
Reabilitarea este institutia juridica prin care efectele unei condamnari ce constau in interdictii, incapacitati si decaderi, inceteaza pentru viitor, pentru fostul condamnat care o perioada de timp a dovedit, prin intreaga sa comportare ca s-a indreptat si ca este posibila reintegrarea sociala deplina a acestuia.
Potrivit art. 134 Cp, reabilitarea persoanei fizice are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de trei ani condamnatul nu a savarsit nicio alta infractiune.
Rezulta, asadar, ca pentru dobandirea reabilitarii de drept se cer indeplinite anumite conditii: condamnarea la pedeapsa amenzii sau a inchisorii de pana la un an, trecerea unui termen de 3 ani de la executarea sau stingerea executarii pedepsei si conduita condamnatului, care in decurs de trei ani nu trebuie sa mai savarseasca infractiuni.
Daca in ceea ce priveste prima conditie, aceasta este indeplinita, avand in vedere ca petentul a fost condamnat la pedeapsa amenzii, cu privire la celelalte doua conditii, instanta retine ca acestea nu sunt indeplinite.
Astfel, din chitanta nr. seria ……….. nr. ………… rezulta ca petentul a achitat amenda penala, in cuantum de 500 lei, la data de …………….., data de la care incepe sa curga termenul de reabilitare de trei ani, potrivit art. 136 alin. 2 Cp.
Avand in vedere dispozitiile art. 154 Cp, termenul de reabilitare de trei ani se implineste la data de
Nefiind indeplinit termenul de reabilitare, nu se poate stabili daca petentul s-a indreptat, intrucat conduita buna a acestuia se apreciaza prin raportare la intrega perioada de trei ani de la executarea pedepsei.
Fata de cele precizate, avand in vedere dispozitiile art. 497 alin. 1 lit.a Cpp, instanta va respinge cererea de reabilitare ca prematur introdusa.
Potrivit dispozitiilor art. 497 alin. 2 Cpp, cererea va putea fi repetata dupa implinirea termenului de reabilitare, respectiv …..
In baza art. 192 alin. 2 Cpp, fata de solutia pronuntata in cauza, instanta va obliga petentul sa plateasca suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete: