Top

Inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii

DOMNULE PRESEDINTE,

Primaria comunei, orasului, municipiului, sectorului, Serviciul Financiar, Judetul ………….

Cerem

INLOCUIREA AMENZII CU INCHISOAREA

 

privind pe condamnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……………., care a fost condamnat(a) la pedeapsa amenzii in suma de ……… lei, prin sentinta penala nr. ……….. din ………… de ……………….

 

Motive:

In fapt, prin sentinta penala nr. ………. din ………, pronuntata de judecatoria ……….. in dosarul nr. ……….. susnumitul(a) a fost condamnat(a) la ………..lei amenda si pentru ca nu a achitat-o in termen de trei luni de la data ramanerii definitive a hotararii, instanta de executare a procedat la punerea in executare a amenzii.

Comunicarea instantei de executare am primit-o la data de ……….

Am cerut condamnatului(ei) sa se prezinte sa achite amenda si a refuzat. Din acest motiv reprezentantii nostri au facut mai multe deplasari la domiciliul lui(ei) si de fiecare data s-a constatat ca se sustrage cu rea-credinta de la plata amenzii, desi are mijloace materiale suficiente care ii permit sa achite amenda la care a fost condamnat(a), dovada pe care o facem cu procesele verbale constatatoare.

De aceea, va rugam sa dispuneti citarea condamnatului(ei), retinerea faptului ca neplata amenzii se datoreaza relei-credinte si in consecinta, sa inlocuiti pedeapsa amenzii cu pedeapsa inchisorii.

In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 4491 C. proc. pen. si art. 631 C. pen.

Dovada cererii o facem cu procesele-verbale de constatare amintite, pe care le anexam la prezenta.

Depunem cererea in dublu exemplar, pentru ca un exemplar sa fie comunicat condamnatului(ei) odata cu citatia ce i se va trimite.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

         ……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….