Top

Revizuire

Sentinţa penală nr.136

Şedinţa publică din 09-02-2009

Prin cererea înregistrată la data de 25.11.2008 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, numitul … a solicitat instanţei revizuirea s.p.948/2008 a Judecătoriei Tulcea, pe rolul acestei instanţe formându-se dosar nr…

În motivare, revizuientul a arătat ca in mod greşit s-a reţinut in sarcina sa comiterea unei abateri disciplinare, urmând sa dovedească cu martori acest lucru.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a formulat concluzii de respingere a cererii de revizuire, arătând ca materialul probator existent in cauza este suficient pentru a justifica răspunderea disciplinara a revizuientului.

Examinând cererea formulata, instanţa constată că in prezenta cauza se solicita revizuirea unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus respingerea unei contestaţii la executare, petentul aflându-se in executarea unei pedepse privative de libertate.

Revizuirea, in general, reprezintă o cale de atac prin care se tinde la desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti pentru evenimente, fapte, împrejurări care s-au petrecut sau au fost descoperite după rămânerea definitivă a acestora si care duc la pronunţarea unei soluţii diametral opuse celei adoptate anterior (art.394 alin.2 si 3 din c.p.p.). Cu alte cuvinte,trebuie sa se ajungă la o hotărâre de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, fiind astfel vorba de o hotărâre care trebuie sa antameze fondul cauzei si nu de o hotărâre care sa soluţioneze o cerere ulterioară (din faza de executare a pedepsei), aşa cum dealtfel rezulta si din prevederile art.393 cod proc.penală.

Cum in cauza este vorba nu de o hotărâre care sa fi rezolvat fondul cauzei, prin examinarea existentei faptei si a vinovăţiei făptuitorului finalizată printr-o soluţie de condamnare, achitare sau de încetare a procesului penal, ci de o hotărâre care soluţionează o cerere din faza de executare a pedepsei, instanţa apreciază cererea revizuientului ca inadmisibilă, urmând a o respinge ca atare.

In baza art.192 alin.2 din c.p.p., instanţa va obliga revizuientul la plata sumei de 250 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Etichete: