Top

Revizuire. Interpretarea şi aplicarea art. 394 (1) lit. a) C. pr. pen.

Împrejurarea că – în dovedirea susţinerilor sale – condamnatul a solicitat administrarea de probe (efectuarea unei noi expertize tehnice auto) – deci o prelungire a probatoriului pentru fapte şi împrejurări deja cunoscute şi verificate în căile ordinare de atac, nu poate constitui motiv de revizuire conform art. 394 C. pr. pen., deoarece textul cere ca faptele să împrejurările invocate să fie noi (ca fapte probatorii), iar nu mijloacele de probă.

Decizia penală nr. 48 din 10 mai 2007

Curtea de apel a reţinut că revizuirea este mijlocul procesual prin care sunt atacate hotărârile judecătoreşti care conţin grave erori de fapt. Revizuirea unei hotărâri penale rămase definitive poate avea loc numai în situaţia în care există vreunul din cazurile prevăzute limitativ de dispoziţiile art. 394 C. pr. pen.

Articolul 394 c. pr. pen. prevede că descoperirea de fapte sau împrejurări noi constituie motiv de revizuire numai dacă pe baza lor se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.

Împrejurarea că, în dovedirea susţinerilor sale, condamnatul a solicitat administrarea de probe (efectuarea de noi expertize tehnice auto), deci o prelungire a probatoriului pentru fapte şi împrejurări deja cunoscute şi verificate în căile ordinare de atac, nu poate constitui motiv de revizuire conform dispoziţiilor art. 394 C. pr. pen., deoarece textul articolului – în alin. 1 lit. a) – cere ca faptele şi împrejurările invocate, deci faptele probatorii, să fie noi, şi nu mijloacele de probă.

Etichete: