Top

Divort cu copii

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 584

Sub numarul … din … s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul …., domiciliat în ….. prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta ….., domiciliata în …., citata si prin publicitate, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, din vina pârâtei, minora ….. sa fie încredintata spre crestere si educare, unuia dintre soti, tinându-se seama si de optiunile minorei, iar pârâta sa revina la numele anterior casatoriei. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu pârâta pe data de …., iar din casatorie a rezultat minora …, nascuta la …., care în prezent se afla la pârâta. A mai precizat reclamantul ca în fapt partile sunt despartite din anul …., când reclamantul a plecat în …., iar pârâta a intrat într-o relatie de concubinaj cu un alt barbat.

În drept, au fost invocate disp. art.38 si art.40 C.fam.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei certificatul de casatorie în original, precum si copie de pe certificatul de nastere al minorei …. (filele ….). De asemenea, reclamantul a solicitat, prin intermediul avocatului ales, si instanta a încuviintat audierea ca martor a numitului …., declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la fila ….

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de …de lei potrivit chitantei atasata la fila … si cu … lei timbru judiciar.

Pârâta ….., legal citata, inclusiv prin publicitate, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe.

Din oficiu, în cauza a fost efectuata o ancheta sociala la domiciliile partilor, referatele fiind atasate la filele .. si …..

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Partile s-au casatorit pe data de …., din casatorie rezultând minora …., nascuta la …. aspecte care reies din actele de stare civila depuse la dosar. Partile nu mai convietuiesc de mai mult de … ani, de când reclamantul a plecat la munca în …., întrucât atunci când s-a întors pârâta intrase deja într-o relatie extraconjugala. Pâna în prezent sotii nu au mai reluat convietuirea, iar reclamantul are la rândul sau, în acest moment, o relatie extraconjugala.

Aceasta situatie de fapt rezulta din coroborarea declaratiei martorului audiat în cauza cu referatele de ancheta sociala si conduce la concluzia ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, cât timp astfel de relatii presupun prin ipoteza convietuirea sotilor, element ce lipseste în prezenta cauza. De aceea continuarea casatoriei nu mai este posibila, situatie pentru care culpa apartine în mod egal ambilor soti, cât timp ambii soti au în prezent relatii extraconjugale.

În ceea ce o priveste pe minora ….., instanta apreciaza ca interesul acesteia reclama ca ea sa fie încredintata spre crestere si educare tatalui reclamant atât timp cât de la momentul despartirii în fapt a parintilor s-a aflat în îngrijirea acestuia, iar din referatul de ancheta sociala rezulta ca reclamantul poate oferi conditii decente pentru dezvoltarea fizica si morala a minorei. Mai mult decât atât, audiata fiind în camera de consiliu, minora a precizat ca doreste sa fie încredintata tatalui, cu care a si locuit pâna în prezent (fila …..).

Pe cale de consecinta, pârâta trebuie obligata la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei, aceasta fiind modalitatea concreta în care parintele caruia nu i s-a încredintat copilul îsi îndeplineste atributiile parintesti. La stabilirea cuantumului pensiei de întretinere, instanta va avea în vedere venitul minim pe economie întrucât la dosar nu exista date privind veniturile pe care pârâta le-ar realiza în prezent din munca. La acest venit se va aplica fractia de 1/4 prevazuta de art.94 alin.3 C.fam., atunci când obligatia de întretinere exista fata de un singur copil.

Relativ la numele pe care pârâta îl va purta dupa desfacerea casatoriei, întrucât între soti nu a existat o întelegere sub acest aspect, urmeaza ca pârâta sa revina la numele anterior casatoriei, potrivit art.40 alin.3 C.fam.

Etichete: