Top

Divort cu copii

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 585

La data de …., s-a înregistrat pe rolul …. sub nr….., cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul …., domiciliat în ……, în contradictoriu cu pârâta …, domiciliata în ……, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata între ei la data de …. din vina pârâtei, revenirea acesteia la numele avut anterior casatoriei, sa-i fie lui încredintata spre crestere si educare minora …., nascuta la data de …. si obligarea pârâtei la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca partile s-au casatorit la data de …., iar din casatorie a rezultat un copil minor. A mai aratat reclamantul ca, în fapt, partile sunt despartite din luna ….., când pârâta a parasit domiciliul conjugal, mutându-se cu fiica sa din alta casatorie si cu minora, în apartamentul proprietate personala al acesteia. A mai aratat reclamantul ca relatiile dintre parti au început sa se deterioreze dupa nasterea minorei, aceasta fiind mai mult preocupata de fiica sa din alta casatorie, lasând copilul minor de multe ori în grija acesteia sau altei persoane. A mai precizat reclamantul ca pârâta pleca de acasa, îi adresa cuvinte jignitoare, provoca scandal chiar si în prezenta fiicei sale.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 37, art.38, art.40, art.42, art.86 si urm. C.fam. si art.274 C.proc.civ.

La dosarul cauzei s-au depus certificatul de casatorie în original si certificatul de nastere al minorei, precum si alte înscrisuri (filele …).

La cererea partilor, au fost audiati martorii ….., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele … din dosar.

Pârâta, legal citata, a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat desfacerea casatoriei din vina exclusiva a reclamantului-pârât, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, sa i se încredinteze minora spre crestere si educare, cu obligarea reclamantului-pârât la plata pensiei de întretinere în favoarea minorei, în cota procentuala, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reconventionale, s-a aratat ca problemele au debutat în anul …., când reclamantul-pârât nu a mai fost de acord ca fata pe care pârâta o are dintr-o casatorie anterioara sa mai locuiasca cu ei. A mai aratat pârâta în urma numeroaselor discutii pe care le-a avut pe aceasta tema, reclamantul i-a cerut sa o trimita pe fata cea mare la parintii pârâtei, pentru a locui cu acestia.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor, referatul fiind atasat la fila ….din dosar si au fost depuse veniturile reclamantului (fila ….) si ale pârâtei (fila …).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de …., din casatoria lor rezultând minora …, nascuta la data de …..

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens.

În aceste conditii, instanta va admite atât cererea principala formulata de catre reclamantul-pârât …. cât si cererea reconventionala formulata de catre pârâta-reclamanta …., având ca obiect divort.

Va dispune desfacerea casatoriei partilor înregistrata sub nr……, din vina ambilor soti.

Cu privire la minora … nascuta la …., având în vedere concluziile referatului de ancheta sociala si vârsta acesteia, instanta apreciaza ca este în interesul acesteia sa fie încredintata spre crestere si educare mamei pârâta, care dispune de conditii materiale si morale pentru a-i asigura o dezvoltare fizica si intelectuala corespunzatoare.

Pe cale de consecinta, va fi încredintata minora …, nascuta la …., spre crestere si educare mamei pârâta-reclamanta.

Va fi obligat reclamantul-pârât .. la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei …., în suma ce reprezinta 1/4 din venitul sau, net, lunar, din munca, de la data formularii actiunii si pâna la majoratul minorei.

Va dispune ca pârâta-reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de ….

Etichete: