Top

Majorare pensie intretinere

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 589

Prin cererea înregistrata la …., la data de …. sub nr……, reclamanta …. domiciliata în …., în calitate de reprezentanta legala a minorei …. a chemat în judecata pe pârâtul …., domiciliat în …., solicitând instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna majorarea cuantumului pensiei de întretinere la care acesta a fost obligat în favoarea minorei …., nascuta la data de …..

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. … pronuntata de …., s-a admis actiunea formulata de catre reclamanta, constatându-se ca pârâtul …., este tatal minorei .., acesta fiind obligat la plata unei pensii de întretinere la acea vreme în suma de …., tinându-se seama ca atunci pârâtul nu avea un loc de munca, începând cu data de … si pâna la majoratul minorei. A mai aratat reclamanta ca de atunci si pâna în prezent, pârâtul, desi nu a solicitat majorarea pensiei, nu s-a achitat de obligatia stabilita. A mai aratat reclamanta ca nevoile minorului au crescut fata de cele avute în vedere la pronuntarea hotarârii sus mentionate, precum si posibilitatile materiale ale pârâtului, acesta având în prezent un loc de munca.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar în copie, sentinta civila nr. …..pronuntata de …., precum si alte înscrisuri (filele …..).

La dosar s-au depus relatii cu privire la veniturile pârâtului, relatii ce au fost comunicate cu adresa nr. … emisa de .. (fila …).

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în instanta si a precizat ca este de acord cu actiunea formulata de reclamanta, dar la stabilirea cuantumului pensiei de întretinere sa se tina cont de faptul ca mai are doi copii minori în întretinere.

Examinând cererea în raport de actele dosarului si de dispozitiile legale incidente în cauza, instanta constata ca aceasta este întemeiata având în vedere urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr. … pronuntata de …., pârâtul a fost obligat sa plateasca minorei …., pensie de întretinere în suma de ….. lei lunar, începând cu data de …. si pâna la majoratul acesteia.

Potrivit art.94 C.Fam., întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora dupa cum se schimba mijloacele celui care da întretinerea sau nevoia celui care o primeste.

Cum în cauza de fata, cu adresa nr. …. (fila ….din dosarul cauzei) s-a dovedit ca veniturile realizate în prezent de catre pârât sunt mai mari decât cele avute în vedere la pronuntarea sentintei civile mai sus aratate, si având în vedere ca nevoile unui minor sunt în permanenta crestere, instanta urmeaza a admite cererea reclamantei.

Pe cale de consecinta, instanta va admite actiunea formulata de catre reclamanta …., în calitate de reprezentanta legala a minorei ….., în contradictoriu cu pârâtul …., având ca obiect majorare pensie de întretinere si va dispune majorarea pensiei de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorei …, nascuta la …, prin sen.civ.nr….. a …., de la … de lei … la …., lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorei.

În conformitate cu dispozitiile art. 274 C.p.c. va fi obligat pârâtul sa-i plateasca reclamantei suma de …..lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitantei atasata la fila …..

Etichete: