Top

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILA Nr. 892

Şedinţa publică de la 24 Martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr…/327/2009 din 12.01.2009 reclamanta …, în calitate de reprezentant legal al minorei …, a chemat în judecată pe pârâtul … pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. 3747/21.12.2007 a Judecătoriei Tulcea. Mai arată că solicită majorarea pensiei în funcţie de venitul minim pe economie.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copiile sentinţei civile nr.3747/21.12.2007 şi nr. 3337/05.dec.2008 ale Judecătoriei Tulcea,copiile cărţilor de identitate ale reclamantei şi ale minorei ..

Pârâtul, legal citat, a depus întâmpinare , învederând că începând cu data de 11.02.2009 nu mai are loc de muncă.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, precum şi faţă de împrejurarea că se solicită modificarea cuantumului pensiei de întreţinere în funcţie de venitul minim pe economie, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmând a o admite şi a dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 3337/2008 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei …., ns. la 13.10.1994, de la 135 lei la 150 lei lunar începând cu data introducerii acţiunii, 12.01.2009 şi până la majoratul minorei,

Etichete: