Top

Majorare pensie de intretinere

SC.716/04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. s-a adresat Judecătoriei Tulcea cu o cerere de majorare a pensiei de întreţinere formulata in contradictoriu cu paratul ……………. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca prin sentinţa de divorţ nr. 4294/2002 a Judecătoriei Tulcea s-a dispus încredinţarea celor doi minori rezultaţi din casatoria parţilor (…………….), paratul fiind obligat si la plata unei pensii lunare de întreţinere de 58,33 lei. Întrucât de la data pronunţării hotărârii nevoile materiale ale celor doi minori au crescut, reclamanta a apreciat ca tatăl ar trebui sa contribuie material cu o suma mai mare la creşterea si educarea acestora.

2. Legal citat, paratul a fost prezent in instanţa si a arătat ca este de acord cu admiterea acţiunii.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Reclamanta ……………. a fost casatorita anterior cu paratul ……………, pana când Judecătoria Tulcea a dispus desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia prin sentinţa civila nr. 4294/2002. Din căsătoria acestora au rezultat minorii …………..(nascut 28.07.1995) si …………….. (nascuta 17.12.1999).

4. Potrivit art. 86 din Codul Familiei, intre părinte si copilul sau exista obligaţia de întreţinere, întreţinere care se stabileşte conform art. 93(3) din acelaşi cod si anume : ”cand întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la […] o treime pentru doi copii […].”

5. Având in vedere textele legale anterior menţionate, instanţa va admite acţiunea formulata in cauza si va obliga paratul la plata unei pensii lunare de întreţinere in cota prevăzuta de lege.

Etichete: