Top

Majorare pensie de intretinere

SC.1030/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ……….. a chemat in judecata pe paratul ……….., solicitând in contradictoriu cu acesta recalcularea si mărirea pensiei de întreţinere deoarece este eleva la cursurile de zi ale Colegiului Economic « Delta Dunarii » Tulcea. Alăturat cererii de chemare in judecata reclamanta a depus copie a sentinţei civile nr. 3195/14.11.2007, precum si adeverinţa de studii emisa de unitatea şcolara anterior menţionată.

2. Legal citat, paratul nu a depus întâmpinare, insa s-a prezentat in instanţa la termenul din data de 25.03.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Prin sentinţa civila nr. 3195/14.11.2007, Judecătoria Tulcea a admis cererea formulata de către reclamanta si l-a obligat pe parat la plata a cate 25% lunar din veniturile nete realizate in favoarea fiicei sale începând cu data introducerii acţiunii si pana la terminarea studiilor de către reclamanta, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani de către aceasta.

4. Potrivit art. 94(3) din Codul Familiei ”când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul său din muncă pentru un copil […].” Fata de acest text de lege si in raport de dispozitivul sentinţei anterior menţionate, instanţa constata ca paratul deja este obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere echivalente cu procentul maxim permis de către Codul Familiei.

5. Prin urmare, instanţa va respinge acţiunea formulata de către reclamanta ca nefondata.

Etichete: