Top

Divort f.c.

Sentinţa civilă nr. 458 Şedinţa publică din 10 februarie 2009 Asupra acţiunii civile de faţă: Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 29.10.2008 şi înregistrată sub nr……./327/2008, reclamanta ……….., domiciliată în ………….. a chemat în judecată pe pârâtul ………….., domiciliat în ……………, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 30.09.1988 şi înscrisă în registrul de stare civilă al Municipiului, din vina exclusivă a pârâtului. În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul 1998, iar în anul 1990 pârâtul a părăsit domiciliul fără a da explicaţii, lăsându-i în îngrijire copilul care a rezultat din căsătorie. Mai arată că de la despărţirea în fapt, au trecut 18 ani, iar părţile nu au mai reluat convieţuirea, reclamanta neavând nici o susţinere financiară din partea pârâtului. Din căsătoria părţilor a rezultat un copil care în prezent este major. În probaţiune, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original şi a solicitat proba cu martorii ……… şi ………….., ale căror declaraţii au fost consemnate şi ataşate la filele 16-17. Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 39 lei potrivit chitanţei ataşate la fila 4 din dosar şi cu timbru judiciar în sumă de 0,30 lei. Pârâtul …………., legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarea situaţie de fapt: Părţile s-au căsătorit la data de 30 septembrie 1988, aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie eliberat de către Primăria Municipiului Tulcea. După încheierea căsătoriei, părţile au locuit împreună până în anul 1990 când pârâtul a părăsit domiciliul conjugal. Din căsătoria părţilor a rezultat un copil, care în prezent este major. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că pârâtul a părăsit domiciliul conjugal în urmă cu aproximativ 18 ani şi de atunci părţile sunt despărţite în fapt. Pârâtul nu a contribuit la creşterea copilului rezultat din căsătorie. În aceste condiţii instanţa constată fără putinţă de tăgadă că relaţiile dintre părţi sunt iremediabil vătămate, iar convieţuirea nu mai poate fi reluată, chiar dacă părţile au avut o convorbire care nu s-a materializat în sens pozitiv. Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să admită acţiunea formulată de către reclamanta ………., domiciliată în …….. ……. în contradictoriu cu pârâtul ……….., domiciliat în ………… Va desface căsătoria încheiată între părţi şi înregistrată în Registrul de Stare Civilă al mun. Tulcea la nr.522/30.09.1988 din vina exclusivă a pârâtului. Va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de ……………

Etichete: