Top

Divort fc

Sentinţa civilă nr. 512

Şedinţa publică de la 17 Februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 19.01.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr………/327/2009, cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul ………., domiciliat în ……………… în contradictoriu cu pârâta …………., cu domiciliul în …………………., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 15.02.2002 şi înregistrată sub nr.55 la Registrul Stării Civile al Municipiului Tulcea, prin acordul părţilor.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că o perioadă de timp mariajul a decurs normal, până la începutul anului 2009, când pârâta a părăsit domiciliul conjugal. Mai arată reclamantul că şi pârâta este de acord cu desfacerea căsătoriei, din căsătoria lor nu a rezultat nici un copil minor, iar în prezent raporturile dintre părţi sunt grav vătămate.

În dovedirea acţiunii a fost depus la dosar certificatul de căsătorie în original eliberat de Primăria Municipiului Tulcea, la data de 20.02.2002.

La termenul de judecată din data de 17 februarie 2009, ambele părţi prezente personal în faţa instanţei au precizat că doresc desfacerea căsătoriei prin acord şi fără motivarea hotărârii, pârâta semnând în acest sens cererea de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 15.02.2002 şi înregistrată sub nr.55 la Registrul Stării Civile al Municipiului Tulcea, iar din căsătoria lor nu au rezultat copii.

Din actele dosarului rezultă că părţile au hotărât de comun acord, desfacerea căsătoriei şi solicită pronunţarea unei hotărâri fără motivare.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.38 alin. 2 C.fam. instanţa va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi însă analizate având în vedere dispoziţiile art.617 alin.2 Cod procedură civilă şi solicitarea ambelor părţi în acest sens.

Va dispune ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de ”…………………….”.

Etichete: