Top

DIVORT FĂRĂ COPII

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 894

Şedinţa publică de la 24 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instanţe şi înregistrata la nr… din 9.02.2009 reclamanta … LILIANA a chemat în judecată pe pârâtul … ANDREI pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, sa se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 7 februarie 1992 şi trecută în registrul stării civile al Primăriei com. Somova sub nr. 3/07.02.1992

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 7 februarie 1992 şi chiar de la începutul căsătoriei au existat certuri şi scandaluri generate de comportamentul violent al pârâtului. S-a mai arătat că părţile s-au despărţit in fapt in anul 2002 şi de atunci nu au mai reluat convieţuirea.

În dovedirea acţiunii a fost depus certificatul de căsătorie seria CD nr.705994 eliberat de Primăria comunei Somova.

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat in stare de arest, învederând că este de acord cu divorţul.

Examinând cererea, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile cerute de dispoziţiile art.38 din Codul Familiei şi cum pârâtul şi-a exprimat în faţa instanţei acordul pentru desfacerea căsătoriei, urmează a fi admisă cererea formulată de reclamanta … Liliana în contradictoriu cu pârâtul … Andrei, urmând ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi ZIBILEANU.

Etichete: