Top

Divort fara copii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 965

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/327/2009, reclamanta … Ecaterina a chemat în judecată pe pârâtul … Grigore pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor încheiată la data de 23.12. 1998 şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, acela de ….

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este despărţită de pârât, în fapt, din data de 31.06.2007, dată de la care a părăsit domiciliul conjugal locuind cu tatăl său. A mai precizat reclamanta că din căsătorie nu au rezultat copii .

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original şi copia actului de identitate.

Deşi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi nu a depus întâmpinare.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori, probă în cadrul căreia a fost audiată martora Dogaru Sanda, reclamanta renunţând la audierea celui de-al doilea martor încuviinţat, respectiv Gingerov Maria.

Analizând cauza în raport cu probele administrate instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Din depoziţia martorei Dogaru Sanda instanţa reţine că părţile nu se mai înţeleg datorită atitudinii pârâtului care consuma în mod excesiv băuturi alcoolice pe fondul cărora provoca scandal şi o jignea pe reclamantă. Se mai reţine că părţile sunt despărţite în fapt de doi ani de zile şi de atunci nu au reluat convieţuirea.

Având în vedere cele expuse se apreciază că relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate si raportat la dispoziţiile art.38 cod fam va admite acţiunea si va dispune desfacerea căsătoriei din vina paratului, urmând ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei spre a se numi …

Etichete: