Top

Contestatie la execurare retragere

Dosar nr.

S.p. nr.125

Prin cererea adresată Judecătoriei ……, înregistrată la nr. ……….., contestatorul ….. aflat în Penitenciarul ………în executarea unei pedepse a formulat contestaţie la executare motivat de faptul că în perioada în care se judeca dosarul său era în imposibilitate de a se prezenta fiind operat la cap, astfel că nu şi-a putut apăra cauza.

Prin sentinţa penală nr. …….. Judecătoria ……. a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei ……., unde s-a format dosarul nr. …………

La termenul din ……… contestatorul , prezent în faţa instanţei, a arătat că îşi retrage cererea.

Analizând cauza instanţa reţine că ……… se afla, la data formulării cererii, în Penitenciarul …….. în executarea unei pedepse cu închisoarea.

Având în vedere decizia nr. XXXIV a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie conform căreia instanţa investită cu soluţionarea cererilor de amânare ori întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, de revizuire sau contestaţie la executare, în cazul retragerii acestora, urmează să ia act de această manifestare de voinţă, instanţa va lua act de retragerea contestaţiei la executare de către contestator.

Conform art. 192 alin. 2 c.pr.pen contestatorul va fi obligat la plata sumei de 160 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA ……… pentru av…………

Dosar nr.

S.p. nr.125

Prin cererea adresată Judecătoriei ……, înregistrată la nr. ……….., contestatorul ….. aflat în Penitenciarul ………în executarea unei pedepse a formulat contestaţie la executare motivat de faptul că în perioada în care se judeca dosarul său era în imposibilitate de a se prezenta fiind operat la cap, astfel că nu şi-a putut apăra cauza.

Prin sentinţa penală nr. …….. Judecătoria ……. a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei ……., unde s-a format dosarul nr. …………

La termenul din ……… contestatorul , prezent în faţa instanţei, a arătat că îşi retrage cererea.

Analizând cauza instanţa reţine că ……… se afla, la data formulării cererii, în Penitenciarul …….. în executarea unei pedepse cu închisoarea.

Având în vedere decizia nr. XXXIV a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie conform căreia instanţa investită cu soluţionarea cererilor de amânare ori întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, de revizuire sau contestaţie la executare, în cazul retragerii acestora, urmează să ia act de această manifestare de voinţă, instanţa va lua act de retragerea contestaţiei la executare de către contestator.

Conform art. 192 alin. 2 c.pr.pen contestatorul va fi obligat la plata sumei de 160 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA ……… pentru av…………

Etichete: