Top

CONTESTATIE EXECUTARE

SENTINŢA PENALĂ NR. 248

Şedinţa publică de la 10 Martie 2009

La data de ……………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei …….., sub nr. ………, contestaţia la executare, formulată de către contestatorul …………, CNP …………, fiul lui ……… şi …….., născut la data de ……… în …………, cu domiciliul în …………, în prezent deţinut în Penitenciarul ………….

În motivarea contestaţiei, petentul a arătat, în esenţă, că pe perioada executării pedepsei a acumulat un număr de 129 zile prestate în muncă, care nu au fost avute în vedere la pronunţarea hotărârii de condamnare.

S-a înaintat la dosarul cauzei, la solicitarea instanţei, în copie, mandatul de executare a pedepsei nr. ……….. din ………, emis de Tribunalul …………, (fila 9 din dosar).

La termenul de judecată din ………., reprezentantul parchetului a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei …………, motivat de faptul că instanţa de executare este tribunalul.

Referitor la excepţia invocată, instanţa reţine că petentul se află în executarea unei pedepse de 8 ani închisoare ce i s-a aplicat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, prin sentinţa penală nr……….. a Tribunalului …………., definitivă prin neapelare.

Instanţa de executare este aşadar, tribunalul astfel că, văzând şi dispoziţiile art.461 C. proc. pen., instanţa constată că excepţia invocată este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect contestaţie la executare formulată de petentul ………….. CNP ………., fiul lui ………… şi …………, născut la data de ………. în …………, cu domiciliul în ……….., în favoarea Tribunalului ………….

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de ………… lei se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A. …………, pentru avocat …………..

Etichete: