Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 701

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. …………, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în …………, în contradictoriu cu pârâtul …………, domiciliat în …………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data …………. şi înregistrată sub nr. …………. în Registrul de Stare civilă al Primăriei …………, din vina exclusivă a soţului pârât, să i se încredinţeze reclamantei spre creştere şi educare, minora …………., născută la data de …………, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere, în favoarea minorei, revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „…………..”.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că de la început relaţiile de familie au fost tensionate, datorită caracterelor lor diferite dar şi a comportamentului irascibil al pârâtului, care pe fondul consumului de alcool şi influenţat de anturajul său, provoca des scandaluri. A mai arătat reclamanta că despărţirea lor în fapt a intervenit în urmă cu 1 ani şi 3 luni, când pârâtul a părăsit domiciliul conjugal nedând curs încercărilor sale repetate de a relua convieţuirea. Relativ la minoră, a arătat reclamanta că pârâtul nu s-a mai interesat de situaţia acesteia şi în ultima perioadă nu a mai contribuit la cheltuielile necesare creşterii şi educării acesteia.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 37 alin. 2 şi 38, art. 42 alin. 2 şi 3, art. 94 şi art. 40 din C. familiei.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat la dosar cu adresa nr. ………/…….. la data de …………….. (fila 13 din dosarul cauzei).

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii ………….. şi …………….

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Probele administrate în cauză dovedesc, fără dubiu, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, de destrămarea vieţii de familie făcându-se vinovat soţul pârât. Astfel, martorii au relatat că despărţirea în fapt a soţilor a fost determinată de comportamentul pârâtului, care în urmă cu aproximativ 2 ani a plecat din ţară şi a intrat într-o relaţie extraconjugală.

În consecinţă, instanţa va dispune desfacerea căsătoriei părţilor, din culpa soţului pârât.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 C.fam. instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei, acela de „…………….”.

Relativ la minora …………., născută la data de …………, ţinând seama de vârsta fragedă a acesteia şi de concluziile referatului de anchetă socială, instanţa constată că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi o dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţă, pârâtul va fi obligat că-i plătească minorei suma de ………. lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii, …………. şi până la majoratul minorei.

În conformitate cu disp. art. 274 C.p.c. pârâtul va fi obligat să-i plătească reclamantei suma de …………. lei, cheltuieli de judecată.

Etichete: