Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 220

Şedinţa publică din 03.03.2009

La data de ……………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……………, sub nr. ……………, cererea formulată de petentul ………………, CNP ………….., fiul lui …………. şi …………., domiciliat în …………………. prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, pentru motive sociale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că familia are nevoie de ajutorul său, întrucât mama este bolnavă şi nu realizează venituri, neavând posibilitatea de a le oferi condiţii bune de trai celorlalţi cinci copii.

Prin adresa nr. ……………, înaintată la dosarul cauzei la data de ………………, Penitenciarul ………… a comunicat că, petentul a fost pus în libertate la data de …………….

În atare situaţie, soluţia ce se impune în cauză, este de respingere a cererii, ca rămasă fără obiect.

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 40 lei, se va vira din fondul MJLC către BA Tulcea, pentru avocat ………………………..

Etichete: