Top

Contestatie la executare

Sc.720/04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FAŢĂ:

1. Pe rolul Judecătoriei Tulcea a fost înregistrata contestaţia la executare formulata de către …………… in contradictoriu cu intimata ……………, contestaţie îndreptata împotriva ofertei de vânzare prin licitaţie publica emisa de către intimata ………….. in ceea ce priveşte imobilul proprietatea contestatoarei identificat cadastral cu nr. 2470/7 in CF 5790/N a mun. Tulcea. In motivarea contestaţiei, ………….a arătat ca acest imobil a fost evaluat in mod greşit la suma de 1.055.771 USD, deşi acesta, pe lângă teren si construcţii cu caracter administrativ, are si o hala industriala de producţie. Totodată, s-a cerut si suspendarea executării silite începute de către intimata.

2. Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei, intimata …………a învederat ca oferta de vânzare la licitaţie publica a fost făcuta cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, respectiv cele ale O.U.G. nr.51/1998, aprecierile contestatoarei privind stabilirea unei valori neconforme cu valoarea de circulaţie a imobilului sunt nefondate si neprobate. De asemenea, a fost invocata excepţia necompetentei materiale si teritoriale a Judecătoriei Tulcea si excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile. Aceste excepţii au fost respinse prin încheierea de şedinţa din data de 28.08.2008.

3. In vederea soluţionării cauzei, a fost dispusa efectuarea unei expertize tehnice având ca obiective stabilirea valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite de către intimata ………….. Raportul efectuat de către expert ………….. a fost depus la dosarul cauzei la filele 67 – 82.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Contestatoarea …………. are calitatea de debitor al intimatei ………………., in urma preluării de către aceasta din urma a creanţei fiscale in valoare de 907.550,85 RON de la C.A.S. Tulcea, prin protocolul de transfer de creanţa nr. 1/10.1.2003 si actul adiţional rectificativ nr. 1/R1/05.02.2004. după comunicarea către contestatoare a titlului executoriu, s-a trecut la executarea silita a creanţei, prin evaluarea bunurilor conform contractului de garanţie imobiliara (ipoteca) autentificat la data de 19.01.2004 (filele 40 – 42 dosar).

5. Ulterior cedării creanţei, intimata ……………. a decis vânzarea prin licitaţie publica a unui imobil proprietatea contestatoarei (clădire administrativa plus hala industriala) in suprafaţa totala de 3739,56 mp, situat in mun. …………. si intabulat in CF nr. 5790/N. Licitaţia a avut loc in data de 01.04.2008 si s-a încheiat, fără ca vreun ofertant sa se prezinte pentru a cumpăra imobilul in cauza (fila 30 dosar).

6. La data de 08.05.2008, intimata ………….. a organizat o noua licitaţie publica, care de asemenea s-a încheiat fără a se prezenta vreun ofertant. La cele doua licitaţii, preturile de pornire au fost de 1.055.771 USD si respectiv 791.829 USD (3.589.621.4 RON si 2.692.218.6 RON la un curs de 3,40 RON/USD).

7. Conform raportului de expertiza efectuat in cauza, s-a stabilit ca imobilul supus executării silite are o valoare de circulaţie de 5.987.429,91 RON.

8. Deşi aceasta valoare este cu aproximativ 40% mai mare decât preţul de pornire de la prima licitaţie si 60% mai mare decât cel de la a doua licitaţie, instanţa apreciază ca preţul de pornire in cazul licitaţiilor organizate de către intimata ……………. a fost cel mai apropiat de preţul de piaţa al imobilului supus executării. In condiţiile in care au fost organizate pana la acest moment doua licitaţii publice (sau chiar trei după afirmaţiile intimatei), la care nu s-a prezentat nici un ofertant (fila 87 dosar), acest fapt nu face decât sa demonstreze ca preturile de pornire de 1.055.771 USD si 791.829 USD (527.886 USD la cea de-a treia licitaţie) sunt prea mari pentru valoarea economica pe care o are imobilul supus executării, acesta neprezentând interes la acest preţ pentru un eventual cumparator interesat de dobândirea lui.

9. Prin urmare, contestaţia formulata de către ………….. in contradictoriu cu intimata ……………. este nefondata, urmând a fi respinsa ca atare.

Etichete: