Top

Pensie întreţinere stabilire

Sentinţa civilă nr.329

Şedinţa publică de la 3 februarie 2009

Asupra cererii de faţă, constată:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 9.12.2008 şi înregistrată sub nr………/327/2008, reclamanta …………., domiciliată în …………. a chemat în judecată pe pârâtul …………., domiciliat în ………… pentru a se dispune stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea minorei ……….., născută la data de ……….., până la majoratul acesteia iar dacă îşi va continua studiile, până la terminarea acestora.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar copie de pe certificatul de căsătorie, copie de pe certificatul de naştere al minorei şi copii de pe cartea de identitate a reclamantei.

S-au solicitat din oficiu şi s-au depus la dosarul cauzei relaţii cu privire la veniturile obţinute de pârât pe ultimele luni, conform adeverinţei nr. 3/21.01.2009 emise de către SC Pădurean & Fii SRL, aflată la fila 19.

Potrivit dispoziţiilor art.86 şi 94 Codul familiei, părintele este dator să contribuţie la întreţinerea copiilor săi minori, în raport de câştigul din muncă.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite cererea formulată de reclamanta ……………, domiciliată în ………….. în contradictoriu cu pârâtul …………., domiciliat în …………

Va obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de 1/4 din venitul net lunar, cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea minorei …………….., născută la 16.11.2003 începând cu data introducerii acţiunii-09.12.2008 şi până la majoratul minorei.

Etichete: