Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1403/179/2009

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1031/16.12.2009

Titlu: plângere contraventionala

Prin plângerea contraventionala adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.5809/327/2009 , petentul I.V. a contestat procesul verbal de contraventie seria F nr. 111656/2009 , încheiat de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Tulcea – SPF Tulcea , solicitând anularea procesului-verbal de contraventie, ca nelegal si netemeinic .

În motivarea plângerii petentul a aratat în esenta , ca nu se face vinovat de savârsirea faptei retinute în sarcina sa , sustinând ca nu are cunostinta despre motivul pentru care i s-a întocmit procesul-verbal deoarece în ziua respectiva nu s-a întâlnit cu nici un echipaj al politiei .

Plângerea nu a fost întemeiata în drept .

Intimata a depus întâmpinare învederând faptul ca la data de 10.07.2009 un echipaj al politiei de frontiera care se afla pe raza localitatii Baia, având informatii despre braconajul piscicol , a procedat , în jurul orei 5,00 la interceptarea unui autoturism cu nr. de înmatriculare CT 21 COM , în care se aflau trei persoane . S-a mai sustinut ca , conducatorul autoturismului nu numai ca a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare efectuate de politistii de frontiera , dar a si încercat sa-i loveasca pe acestia cu autoturismul .

Astfel din informatiile obtinute ulterior de la postul de politie s-a reusit identificarea celor trei persoane care , conform organelor locale de politie , sunt persoane extrem de violente si agresive , în consecinta procedându-se la sanctionarea petentului conform procesului verbal în speta .

S-a sustinut ca , conform art.75 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României , modificata si aprobata prin Legea nr.243/20021 , este contraventie daca potrivit legii penale nu constituie infractiune urmatoarea fapta :” refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale , de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport , la cererea organelor politiei de frontiera sau ale politiei ” , fiind sanctionata de art.76 alin. 1 lit.d din acelasi act normativ cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei .

S-a mai învederat ca actul de constatare este încheiat temeinic si legal , nu are vicii de forma si fond , iar petentul se face vinovat de savârsirea faptei pentru care s-a dispus sanctionarea, motive pentru care se solicita a se respinge plângerea formulata de petent ca nefondata .

Alaturat întâmpinarii s-a depus raportul întocmit de catre agentii constatatori .

Prin sentinta civila nr.2739/15.10.2009 Judecatoria Tulcea a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Babadag , retinându-se ca potrivit art.32 al.2 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , competenta solutionarii plângerii împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii apartine judecatoriei în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia .

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Babadag sub nr.1403/179/12.11.2009 .

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Verificarea legalitatii si temeiniciei unui proces verbal de contraventie trebuie facuta prin prisma jurisprudentei CEDO prin care s-a stabilit ca desi nepenala la nivel intern , materia contraventionala este considerata materie penala în sensul art.6 din Conventie.

Având în vedere si faptul ca prin decizia pronuntata în cauza Anghel c. România , Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a înlaturat prezumtia deplina , absoluta , irefragabila de legalitate a unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pentru a acorda în mod real , efectiv dreptul la un proces echitabil , instanta a încuviintat la cererea intimatei proba testimoniala cu martorii indicati în întâmpinare , martori sustinuti a avea calitatea de agenti constatatori .

Desi încuviintata proba testimoniala cu martorii propusi , acestia nu s-au prezentat în instanta , desi citarea s-a facut prin serviciul personal al intimatei , martorii indicati având calitatea de agenti constatatori ai intimatei .

Examinându-se procesul verbal de contraventie se retine ca acesta a fost întocmit la o data ulterioara , respectiv la data de 27.07.2009 , fapta retinându-se ca s-a savârsit în data de 10.07.2009 , ora 5,20 .

S-a retinut ca în timp ce se afla în autoturismul înmatriculat sub nr. CT 21 COM , petentul a refuzat a se supune controlului si asi declina identitatea ignorând semnalele regulamentare de oprire efectuate de organele de politie.

În raportul întocmit de agentul constatator , la o data ulterioara , respectiv la 22.07.2009 , s-a retinut ca autoturismul în cauza era condus de catre numitul C.R.si ca în autoturism se mai aflau petentul cât si numitul M.I. .

Desi s-a sustinut ca , conducatorul autoturismului nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de lucratorul de politie , iar identificarea persoanelor din autoturism s-a realizat pe baza informatiilor obtinute ulterior de la postul de politie , nu s-a aratat modalitatea în care s-a procedat la identificarea persoanelor pretinse a fi fost în autoturism , în cauza organul de politie nefacând un minim de cercetari înainte de sanctionarea petentului .

În cauza petentul nu a fost audiat de catre organele constatatoare , retinându-se refuzul acestuia de a se legitima cu acte de identitate , în contextul în care acesta nu era conducatorul autoturismului ci posibil un simplu pasager , obligatia opririi pentru legitimare si verificare apartinându-i conducatorului autovehiculului în temeiul dispozitiilor OUG 195/2002 .

În contextul în care nu exista nicio proba care sa indice cu certitudine autorul faptei , în conditiile în care aceasta nu a fost constatata în mod cert sub aspectul savârsirii elementului contraventional , fara a fi identificat în fapt si subiectul activ al contraventiei , nu se poate acorda prezumtie de veridicitate si legalitate procesului verbal de contraventie .

Petentului nu îi incumba obligatia unor aparari în contextul în care intimata nu a probat prezumtia de veridicitate si legalitate , pentru a putea conferi actului sanctionator prezumtia de legalitate si temeinicie bazata pe constatari obiective .

În atare situatie , si în acord cu jurisprudenta Curtii de la Strasbourg, în privinta prezumtiilor si a limitei rezonabile pe care statele nu trebuie sa o depaseasca în folosirea lor, în speta , fapta nefiind constatata proprius sensibus (prin propriile simturi) de catre agentul constatator , procesul verbal de contraventie nu se va bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie sub aspectul acestei fapte , organul de politie nefacând un minimum de cercetari înainte de sanctionarea petentului .

În absenta oricaror probe, în sustinerea procesului verbal de contraventie nu se poate conferi actului sanctionator în speta o prezumtie de legalitate si temeinicie , motiv pentru care instanta nu poate retine vinovatia acestuia dincolo de orice îndoiala rezonabila .

Pentru considerentele sus expuse se va admite plângerea si se va dispune anularea procesului verbal de contraventie contestat .

Etichete: