Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 7855/270/2009 – plângere contraventionala –

Înreg. 27.11.2009

SENTINTA CIVILA NR.2665

Sedinta publica din data de 28.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe petentul …… în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta considera cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca petentul …… a formulat plângere la contraventie împotriva procesului verbal seria CC nr. 4796104 încheiat la 25.11.2009 de I.P.J. Bacau – Serviciul Politiei Rutiere pentru B.P.R. Onesti solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii petentul arata ca agentul constatator nu a respectat prevederile legale si nu i-a dat dreptul de a formula obiectiuni.

Prin întâmpinarea depusa de intimata aceasta a aratat ca fapta petentului este corect retinuta, iar sub aspect probator propune proba cu înscrisuri si martori, dar fara a le preciza numele.

A fost citat martorul din lucrari si având în vedere lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 25.11.2009, în jurul orei 09.00 în timp ce conducea auto marca BMW 346 cu numar de înmatriculare ….., pe b-dul Republicii din municipiul Onesti, pe directia de mers Hotel Trotus catre Gara, ajuns în sensul giratoriu b-dul Oituz cu b-dul Republicii, nu a acordat prioritate de trecere auto Dacia Logan cu nr. MAI ……., care circula în interiorul sensului giratoriu dinspre b-dul Oituz.

În urma celor constatate, petentul a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 240 lei, cu posibilitatea achitarii a 120 lei în 48 ore si sanctiunea complementara a retinerii permisului de conducere în vederea suspendarii.

Martorul citat nu s-a prezentat în instanta. De altfel însasi intimata arata în întâmpinare ca are calitatea de martor asistent întrucât asa prevede formatul procesului verbal deci acest martor atesta doar faptul ca petentul a refuzat semnarea procesului verbal.

Practica CEDO arata ca agentul constatator trebuie sa dovedeasca vinovatia contravenientului iar procesul verbal de contraventie nu trebuie sa se bucure de prezumtia de legalitate.

Art.6 din Conventia CEDO instituie prezumtia de nevinovatie a celui acuzat de savârsirea unor fapte ilicite.

În cauza Anghel contra României Curtea a statuat ca lipsirea celor acuzati de savârsirea unor fapte ilicite de garantiile fundamentale, menite sa-i protejeze împotriva arbitrariului celor chemati sa constate caracterul ilicit al acestor fapte si sa restabileasca echilibrul între autoritatile cu atributii în constatarea acestora si cei banuiti ca le-ar fi savârsit constituie o problema ce intra sub incidenta art. 6 din Conventie.

Concluzionând în masura în care, prin aplicarea criteriilor dezvoltate de jurisprudenta Curtii, procesul verbal de contraventie apare ca reprezentând o „acuzatie în materie penala-contraventionala” aceasta concluzie atrage aplicabilitatea garantiilor prevazute de art. 6 din Conventie oricarui acuzat si anume prezumtia de nevinovatie reglementata de art. 6.2 din Conventie. „Aceasta priveste în primul rând atitudinea judecatorului chemat sa se pronunte asupra acuzatiei, care trebuie sa abordeze judecarea cauzei fara partinire si fara prejudecati, fara a porni de la prezumtia sau banuiala ca petentul este vinovat. În mod evident aceasta este incompatibila cu orice eventuala prezumtie de temeinicie a procesului verbal de contraventie. Prezumtia de nevinovatie poarta si asupra sarcinii probei, care revine agentului constatator iar îndoiala profita petentului”.

Asa fiind, instanta constata ca agentul constatator nu a facut dovada celor retinute în procesul verbal astfel ca acesta apare ca fiind nefundat si în consecinta se va admite plângerea si va fi desfiintat procesul verbal.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea petentului ……, domiciliat în ……..în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Politie Judetean Bacau.

Desfiinteaza procesul verbal seria CC nr. 4796104 încheiat la 25.11.2009 de I.P.J. Bacau – Serviciul Politiei Rutiere pentru B.P.R. Onesti.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 28.09.2010.

Etichete: