Top

Plângere contraventionala Anulare proces verbal.Prezumtia de nevinovatie.Art. 6 CEDO

3.Plângere contraventionala

Anulare proces verbal.Prezumtia de nevinovatie.Art. 6 CEDO

Sentinta civila nr.4274/5.11.2008

Prin plângerea înregistrata la aceasta instanta , petentul B:A, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt, a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesului-verbal seria PCA nr.3981766 încheiat de IPJ Neamt-SPR la data de 10.04.2008, prin care a fost sanctionat cu suma de 450 lei amenda contraventionala si 6 puncte penalizare pentru savârsirea faptei prevazuta de art.121 din H.G.nr. 1391/2006, constând în aceea ca la data de 10.04.2008. a condus autoturismul marca VW, cu nr.de înmatriculare NT-06- RS pe raza localitatii Zanesti, cu viteza de 95 km/h, viteza înregistrata si filmata cu aparatul radar.

In motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de savârsirea faptei retinuta în sarcina sa.

A depus procesul-verbal (f.4).Prezent în instanta, a precizat ca nu are de formulat alte probe.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, intimatul a solicitat respingerea plângerii.

In motivare, a sustinut faptul ca din punct de vedere al legalitatii, procesul verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor O.G.nr.2/2001, iar din punct de vedere al temeiniciei, sanctionarea petentului a fost determinata de nesocotirea prevederilor legale referitoare la respectarea vitezei legale de deplasare în localitate.

Totodata, a precizat ca se afla în imposibilitatea de a prezenta plansa fotografica întrucât caseta video a fost stearsa în vederea refolosirii.

In aparare, a depus la dosar: raportul agentului constatator, atestatul nr. 13/2007, registrul de evidenta a constatarilor privind depasirea vitezei legale si a altor fapte contraventionale si buletinul de verificare metrologica (f.22-25).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 10.04.2008, a fost încheiat procesul-verbal seria PCA nr.3981766, retinându-se faptul ca pe raza localitatii Zanesti, petentul a condus autoturismul marca VW, cu nr.de înmatriculare NT-06-CRS cu viteza de 95 km/h, încalcând astfel dispozitiile art.121 din H.G. nr. 1391/2006.

Intimatul a înteles sa-si dovedeasca sustinerile prin procesul-verbal, raportul agentului constatator si registrul de evidenta a constatarilor privind depasirea vitezei legale si a altor fapte contraventionale.

Având în vedere ca în urma solutionarii cauzei Anghelescu vs.România, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca procedura de contestare a procesului-verbal de contraventie poate fi asimilata unei proceduri penale deoarece sanctiunea are atât scop educativ, cât si de reprimare, instanta va retineprevederile art.6 paragraf 2 si 3 din CEDO care instituie garantii procedurale specifice domeniului penal.

Printre aceste garantii se numara si cea referitoare la obligativitatea respectarii prezumtiei de nevinovatie.

In speta, se constata ca intimatul nu a probat fapta retinuta în sarcina petentului, plansele fotografice care ar fi fost edificatoare în dovedirea sustinerilor din întâmpinare neputând fi prezentate.

Întrucât se apreciaza ca prezumtia de nevinovatie a petentului nu a fost înlaturata de catre intimat, instanta va admite plângerea.

Etichete: