Top

Exceptia de nelegalitate. Hotarâre a comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor emisă în anul 1991. Inadmisibilitate .

Într-o cauză aflată pe rolul Judecătoriei Slobozia, având ca obiect Legea

nr.18/1991, s-a ridicat exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art.3 din Hotararea nr.12/5 iulie 1991, emisă de Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Ialomiţa, dispoziţie care stabilea întinderea suprafetei de teren ce urma a fi constituită pentru anumite categorii de persoane .

Soluţionând această exceptie, tribunalul – secţia contencios

administrativ, a respins-o ca fiind inadmisibilă.

S-a reţinut că art.3 din Hotarârea nr.12 din 5 iulie 1991 a Comisiei

Judeţene, aşa cum este formulat, face parte dintr-un act administrativ cu caracter individual întrucât acesta crează drepturi pentru mai multe persoane dinainte determinate .

Aşa fiind, având în vedere principiul cuprins la art.1 Cod civil, potrivit cu care legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă şi data emiterii hotărârii nr.12, dispoziţiile art.4 din Legea nr.554/2004 nu pot fi aplicate actelor administrative individuale comunicate sau publicate anterior intrării în vigoare a acestei legi, astfel încât excepţia de nelegalitate invocată urmează a fi respinsă ca inadmisibilă .

Un alt argument care susţine inadmisibilitatea acestei excepţii este şi acela că exceptia se referă la o hotarâre dată de Comisia Judeţeană în procesul de restituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, hotarâre care poate fi atacată cu respectarea procedurii speciale, reglementată de art.53 şi următoarele din Legea nr.18/1991, competenţa aparţinând instanţelor de drept comun, ocazie cu care se verifică atât temeinicia cât şi legalitatea acestei hotarâri .

Etichete: