Top

CIVIL. FOND FUNCIAR. REFUZUL COMISIEI LOCALE DE A PROCEDA LA PUNEREA IN POSESIE

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau petentul LR a chemat in judecata pe intimatii Comisia Locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si BV in calitate de presedinte al Comisiei Locale, pentru ca instanta sa-l oblige la plata daunelor cominatorii de 200 lei /zi de intaziere, pana la punerea efectiva in posesie cu suprafata de 3 ha paduri in punctul „…” si 8 ha padure punctul „,…..” .
In motivarea actiunii petentul a invederat ca prin Decizia Tribunalului Buzau i s-a reconstituit titlul de proprietate pentru o suprafata de 8 ha in punctul „….” si 3 ha padure in punctul „….” aflate pe raza comunei, ca dupa pronuntarea acestei sentinte a facut demersuri pentru a fi pus in posesie cu suprafata reconstituita , însa desi au trecut 6 luni de la pronuntarea sentintei parata nu si-a executat obligatia , desi potrivit art.5 lit. g din Regulamentul de Aplicare a Legilor Fondului Funciar,Comisia Locala are obligatia punerii in posesie prin delimitare in teren a suprafatelor reconstituite , sa completeze fisele de punere in posesie si sa inmaneze titlul de proprietate, ca intrâzierea in executarea obligatiei îi produce prejudicii ,intrucat pe vechile amplasamente sunt puse in posesie alte personae , astfel ca se urmareste ocuparea amplasamentelor vechi ce i s-ar cuveni ,de catre alta persoana.
In drept petentul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art.64 al.1 si 2 din Legea 18 /1991 .
La dosar petentul a depus urmatoarele inscrisuri:Decizia civila a Tribunalului Buzau ,o cerere fara numar de inregistrare datata 18.06.2008 ,raportul de expertiza tehnica intocmit de expert PH, cu schite anexe.
Intimatii au depus la dosar întâmpinare prin care au invederat ca actiunea petentului este neîntemeiata , intrucat acesta nu a fost pus in posesie urmare a faptului ca a refuzat amplasamentele oferite , ca in punctul „….” nu mai sunt suprafete de padure neatribuite , iar Comisia Judeteana nu a validat propunerea de atribuire a terenurilor ce i se cuvenea paratului , ca la 16.10.2008 s-a inregistrat la Primaria adresa a Comisiei Judetene prin care li se aducea la cunsostinta ca prin Hotărârea au fost aprobate propunerile cuprinse in referatul cu privire la validarea anexei pentru suprafata de 11 ha ce se cuvine reclamantului .
Au mai aratat intimatii ca , petentul urmeaza sa mai primeasca inca 13,5 ha padure si a apreciat ca este in interesul acestuia ca intreaga suprafata de 24,5 ha padure sa-i fie reconstituita in punctul „…. „, parcela 50 unde se afla padure veche de 130 de ani .
La dosar intimatii au depus in copii xerox: adresa a Comisiei Judetene procesul verbal intocmit la 13.10.2008 ,adresa, procesul verbal incheiat de lucratori din cadrul I.P.J. ,tabelul nominal cu persoanele care urmau a fi puse in posesie in ziua de 2.12.2008 ,cu dovada confirmarii de primire a recomandatei primite de catre petent, adresa cu raspunsul consemnat de reclamant.
La solicitarea instantei Directia Silvica -Ocolul Silvic a înaintat la dosar adresa .
Analizand probele dosarului , instanta retine in fapt urmatoarele :
Prin Decizia civila pronuntata de Tribunalul Buzau petentului i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 11 ha padure amplasata pe raza comunei , in punctul „…. „8 ha , iar in punctul „… „3 ha .
La 18.06.2008 petentul a solicitat paratului sa-l puna in posesie cu suprafetele ce i s-au reconstituit.
Din adresa aflata la fila dosar , instanta retine ca propunerea de reconstituire facuta prin referatul al Comisiei Locale a fost validata de Comisia Judeteana prin Hotarare, iar adresa a fost inregistrata la Comisie la 16.10.2008, ulterior promovarii actiunii .
La data de 13.10.2008 Comisia Comunala a hotarat ca petentului sa-i fie atribuita intreaga suprafata de 24,5 ha pe un singur amplasament , respectiv in UA din UPV „…„, amplasament pe care se afla padure cu varsta cuprinsa intre 100 -160 de ani si un grad de acoperire de 70 %.
Constant petentul a aratat ca intimata cu rea-credinta refuza sa respecte dispozitiile deciziei Tribunalului Buzau , intrucat asa cum a retinut expertul PH prin raportul de expertiza intocmit in dosarul al Judecatoriei Buzau in punctul „.. „ exista o suprafata de 3 ha teren ocupata de CB cu titlul de proprietate.
Examinand raportul de expertiza, instanta a retinut ca din continutul acesteia nu rezulta ca in acest punct există suprafete nereconstituite.
Din tabelul aflat la fila instanta retine ca s-a facut convocarea mai multor persoane printre care si petentul pentru a fi pusi in posesie cu suprafetele de padure ce li se cuvin, iar conform acestui tabel petentului i s-a oferit pentru suprafata de 8 ha UP UA in punctul „” , pentru suprafata de 3 ha UP UA in punctul „, pentru suprafata de 13,50 ha in UP UA in punctul „„.
Drept raspuns la propunerea intimatei, petentul a aratat ca in situatia in care nu se poate indeplinii procedura de punere in posesie pe vechile amplasamente,rezultate din hotărarile judecatoresti ,ramase definitive si irevocabile , solicita a fi pus in posesie in parcela UP UA de pe raza Ocolului Silvic .
Pe de alta parte , fata de corespondenta care s-a purtat intre parti , instanta retine ca petentul vizeaza un anume amplasament , respectiv UA din UP pentru a fi pus in posesie , iar parata in incercarea de a rezolva litigiul cu acesta a solicitat Ocolului Silvic sa-i puna la dispozitie acest amplasament , in vederea punerii in posesie a petentului.
Din cele expuse mai sus , instanta retine ca nu a existat un refuz nejusitificat al Comisiei Locale si a primarului de a proceda la punerea in posesie a petentului , cu atat mai mult cu cat actiunea a fost inregistrata pe rolul instantei inainte de validarea propunerii de punere in posesie facuta de Comisia Locala, de catre Comisia Judeteana .
In consecinta ,fata de cele de mai sus in temeiul dispozitiilor art.64 din Legea 18 /1991 , retinand caracterul neintemeiat al actiunii , instanta o va respinge.

Etichete: