Top

ACŢIUNEA ÎN CONSTATAREA NULITĂŢII ABSOLUTE PARTIALE A TITLULUI DE PROPRIETATE COMPARAREA TITLURILOR DE PROPRIETATE

Sentinţa civilă nr. 502/18.03.2010 – dosar nr. 291/269/2010

Prin sentinţa civilă nr.502/18.03.2010 a Judecătoriei Olteniţa, s-a respins acţiunea reclamantei CLFF P.– prin Primar, în contradictoriu cu pârâţii T.E., I.V., P.N. şi C.J.F.F. Călăraşi, aşa cum a fost precizată ca inadmisibilă.

Prin decizia civilă nr.831/R/25.08.2009 a Tribunalului Călăraşi – secţia civilă s-a casat în tot sentinţa civilă nr.753/17.04.2009 a Judecătoriei Olteniţa, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Din considerentele deciziei instanţa retine următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Olteniţa sub nr.3822/269/2008 Primăria comunei P., prin reprezentantul legal – Primarul D.F., a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar P., şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar C., T.E., I.V., şi P.N., în calitate de moştenitori legali ai defunctului T.V., să se constate nulitatea absolută parţială a Titlului de Proprietate nr.58199/2007 , iar cele două comisii să fie obligate la emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele moştenitoarelor defunctului precum şi întocmirea unei noi fişe de punere în posesie cu alte vecinătăţi pentru diferenţa de teren de 1,550 ha până la 3,7000 ha situat în extravilan şi care nu se regăseşte în planul parcelar.

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.III al.2 din Titlul V Legea 241/2005, în sensul că nulitatea poate fi invocată de primar, prefect şi alte persoane care justifică un interes legitim. S-a mai menţionat că primarul comunei are interes pentru a pune în concordanţă titlurile de proprietate, respectiv acelea ca în cazul de faţă în care s-a trecut în mod eronat alte suprafeţe de teren ce le posedă alţi proprietari în baza unor titluri de proprietate emise înainte de emiterea titlului autorului pârâtelor.

Pârâtele au solicitat respingerea capătului de cerere privind nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate motivat de faptul că susţinerea reclamantului că în planul parcelar figurează cu doar 1,55o ha teren extravilan şi nu cu suprafaţa de 3,7000 ha cum este înscris în titlu nu poate fi considerată ca o cauză de nulitate absolută a titlului.

La pronunţarea sentinţei instanţa de judecată a avut în vedere posibilitatea comparării titlului de proprietate anterior cu solicitarea reclamantei din speţa de faţă constatând că, titlul de proprietate atacat a fost emis cu îndeplinirea prevederilor legii fondului funciar nr.18/1991, astfel încât instanţa de judecată a respins acţiunea ca inadmisibilă reţinând că aceasta nu se circumscrie în dispoziţiile art.132 al.2 cod pr.civ.

Etichete: