Top

VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ

Titlu

VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ

Tip speta

Hotărâre

Numar speta

13

Data speta

27.01.2010

Domeniu asociat

Infracţiuni

Continut speta

                                    VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ

Prin s.p.nr.15 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Băileşti  inculpatul P.C. a fost condamnat în baza art.184 alin.2 şi 4 C.p. la 8 luni închisoare  cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei . S-a aplicat art.82 C.p.şi s-a atras atenţia inculpatului asupra art.83 C.p.
A fost admisă în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă B.M. şi a fost obligat inculpatul alături de asiguratorul de răspundere civile SC „Uniqa”.  Asigurări”SA  să plătească părţii civile suma de 3000 lei. cu titlu de daune materiale şi suma de  10.000 lei,  cu titlu de daune morale.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că la data de 26.12.2006, în jurul orelor 21,00 inculpatul P.C. se deplasa cu autoturismul DAEWO CIELO, pe str.Victoriei din mun.Băileşti din direcţia gării  spre centrul oraşului, iar pe trotuarul din dreapta carosabilului, în direcţia de mers a inculpatului, se deplasa partea vătămată împreună cu  patru colege de clasă. La trecerea de pietoni  au format două grupuri, s-au asigurat, au observat un autoturism venind dinspre gară la o distanţă pe care au apreciat-o ca fiind suficientă pentru traversarea străzii, cu atât mai mult cu cât, traversarea urma să se facă pe marcajul pietonal, unde pietonii au prioritate de trecere. Primul grup   a reuşit să treacă de axul şoselei, dar fetele din al doilea grup, care traversau strada pe marcaj au observat să  că se apropie autoturismul,  că nu intenţionează să oprească şi au realizat pericolul, situate in care  două dintre fete au încercat să revină spre trotuar, reuşind să se ferească, însă partea vătămată speriată de apropierea imediată a autoturismului, nu a mai putut să plece de pe loc, fiind lovită cu partea frontală dreaptă, proiectată pe capotă şi apoi pe carosabil.
           Impactul  dintre autoturismul condus de inculpat  şi partea vătămată s-a datorat culpei exclusive a inculpatului, care nu a respectat disp.art.82 alin.2 din OUG 195/2002, potrivit cărora pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de autovehicule atunci când sunt angajaţi în traversarea  drumurilor publice prin  locuri  special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător. Nerespectarea acestor dispoziţii legale s-a coroborat cu ignorarea de către  inculpat şi a altor texte de lege referitoare la circulaţie pe drumurile publice cum ar fi cele referitoare la folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, obligaţii prev.în art.36 alin.3  din OUG 195/2002   sau cele referitoare la conducerea preventivă în vederea evitării oricărui pericol prevăzute în si art. 123 lit.i din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 , dispoziţii ce obligă conducătorul de vehicul să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km./ h în localităţi la trecerile pentru pietoni, nesemaforizate şi  semnalizate prin indicatoare sau marcaje, când drumul public are cel puţin o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar în imediata vecinătate a părţii carosabile intenţionează să se angajeze în traversare.
În urma accidentului rutier partea vătămată a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 70 zile îngrijiri medicale, aşa cum atestă certificatul medico-legal eliberat de IML Craiova.

Jurisprudenta

1

id_institutie

183

Institutie

Judecătoria BĂILEŞTI

Etichete: , , ,

SUSPENDAREA CONDITIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI. REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDITIONATE ÎN CAZUL SĂVÂRŞIRII UNEI INFRACŢIUNI INTENŢIONATE

DREPT PENAL.

SUSPENDAREA CONDITIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI.

REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDITIONATE ÎN CAZUL SĂVÂRŞIRII UNEI INFRACŢIUNI INTENŢIONATE

Sentinţa penală nr.24 din 01.03.2010 – dosar 3966/269/2009

Prin sentinţa penală nr.24/2010 a Judecătoriei Olteniţa, în baza art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g cp. cu aplic.art.37 lit.a cp. inculpatul M.F. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu art.71 cp. În baza art.83 cp. a fost revocată suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare cu suspendare aplicată inculpatului MF prin sentinţa penală nr. 143/7.04.2008 a Judecătoriei Olteniţa, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 125/1.07.2008 a Tribunalului Călăraşi.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în noaptea de 8/9.10.2008 acesta s-a deplasat pe o solă cultivată de porumb aparţinând unei societăţi comerciale de unde a furat cereale, respectiv porumb ştiuleţi în cantitate de 620 Kg, fapte ce au întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de mai sus.

Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii este obligatorie conform art.83 al.1 cp. dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune intenţionată pentru care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare.

În acest caz instanţa nu poate dispune o nouă suspendare condiţionată a executării pedepsei indiferent dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art.81 al.1 lit.b privind durata pedepsei aplicate pentru infracţiunea anterioară, întrucât, potrivit art.83 al.3 cp., numai dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă – nu şi atunci când aceasta este săvârşită cu intenţie – instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar revocarea primei suspendări nu mai are loc.

Etichete:

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii. Menţionarea aplicării suspendării pedepsei accesorii în dispozitivul hotărârii. art. 81–82 Cod penal art. 71 Cod penal şi art. 3 Protocolul 1 CEDO

În cauza, instanta a retinut ca în dimineata de 10.08.2008, utilizând cheile de contact pentru a-l folosi temporar, inculpatul Z.I. a luat fara drept autoturismul partii vatamate S.D. si l-a condus pe drumurile publice, fara a poseda permis de conducere si având în sânge cu o îmbibatie alcoolica de 1,85 gr %o .

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 74 lit.a si c – 76 lit.d din Codul penal l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ( patru ) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere.

În baza art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195 din 2002 raportat la art. 74 lit. a si c – 76 lit.d din Codul penal l-a condamnat pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ( cinci) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala.

În baza art. 208 alin. 1 si 4 – 209 alin. 1 lit. i din Codul penal raportat la art. 74 lit.a,b si c – 76 lit. d din Codul penal l-a condamnat pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 ( sase ) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În baza art. 33 lit.a – 34 alin. 1 lit.b din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ( sase) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal si art. 3 Protocolul 1 CEDO a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.a cu exceptia dreptului de a participa la alegerile legislative si lit. b din Codul penal pe durata executarii pedepsei.

În baza art. 81–82 Cod penal a dispus pentru inculpat suspendarea – conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ( doi) ani si 6 ( sase) luni.

A pus în vedere inculpatului prevederile art. 359 Cod procedura penala.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii executarii pedepsei principale fata de inculpat.

A luat act ca partea vatamata S. D. nu a avut pretentii civile de la inculpat.

În baza art. 191 alin. 1 si art. 349 Cod procedura penala a obligat pe inculpat la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 200 lei reprezentând onorariul cu asistenta juridica acordata din oficiu, avansat din fondurile Ministerului de Justitie.

Etichete:

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA DE MINORI ŞI FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR.32/R

Şedinţa publică din 23 martie 2007

Completul compus din:

PREŞEDINTE : Daniela Liliana Constantinescu – judecător

Judecător : Mariana Cristache

Judecător : Ion Avram

Grefier : Melania Tunaru

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Daniela Enciu

– din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de inculpatul P A ( fiul lui Gheorghe şi Ilinca, născut la 13.06.1987 în Galaţi, domiciliat în Galaţi, str. N. Leonard, nr. 11, bl. C9, ap. 33, jud. Galaţi, CNP-1870613170028) împotriva deciziei penale nr. 452/02.10.2006, pronunţată de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 944/P/2006 (sent. pen. nr. 223/01.02.2006, a Judecătoriei Galaţi – dosar nr. 752/P/2005).

La apelul nominal au răspuns recurentul-inculpat P A asistat de avocat Stănescu Gheorghe, apărător desemnat din oficiu, părţile responsabile civilmente P G şi P I, lipsă fiind autoritatea tutelară – Consiliul Local Galaţi, partea vătămată SC ICE 93 SRL Galaţi şi intim.- reprez. minor – Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa procedează la identificarea inculpatului P A care prezintă C.I. seria GL/159173, din care rezultă că este fiul lui Gheorghe şi Ilinca, având CNP-1870613170028.

Mama inculpatului depune la dosar un memoriu prin care doreşte să arate că minorul şi-a schimbat comportamentul.

Întrebat fiind, inculpatul precizează că îşi menţine recursul formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, Curtea constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat Stănescu Gheorghe învederează că situaţia inculpatului nu este una dintre cele mai bune. El a comis o altă faptă după ce a rămas definitivă prima hotărâre în legătură cu prima faptă. În condiţiile acestea i se pare corect că s-a dispus revocarea suspendării condiţionate faţă de prima hotărâre rămasă definitivă, urmând să se aprecieze, având în vedere că inculpatul susţine că doreşte să nu execute pedeapsa, dacă în aceste condiţii cererea lui poate fi primită.

Partea responsabilă civilmente P I precizează că inculpatul doreşte o pedeapsă mai mică şi să rămână în libertate.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că recursul declarat în prezenta cauză este fondat pentru următorul motiv:

Instanţa de fond a dispus revocarea suspendării condiţionate pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 175/2003 a Judecătoriei Galaţi, dar, urmează să se constate că această pedeapsă suspendată condiţionat se impunea, totodată a fi şi constatată graţiată, ca efect al graţierii termenul de încercare s-a redus la 8 luni iar termenul s-a împlinit înainte de comiterea faptei din prezenta cauză, motiv pentru care intervenind reabilitarea de drept nu se mai impunea revocarea suspendării condiţionate şi executarea separată a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei din prezenta cauză, aceea de 1 an şi 6 luni pentru infracţiunea de furt calificat, apreciază că modalitatea de executare a fost corect stabilită în raport cu concluziile referatului de evaluare întocmit în cauză.

În concluzie, solicită admiterea recursului declarat, casarea ambelor hotărâri, în parte, înlăturarea dispoziţiei de revocare a suspendării condiţionate şi a dispoziţiei de executare separată a pedepsei respective, urmând ca inculpatul să execute doar pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată în prezenta cauză, în modalitatea indicată şi de instanţele anterioare.

Mama inculpatului arată că doreşte binele copilului, apreciind că dacă acesta se duce la închisoare va ajunge mai rău. Precizează că a luptat mult pentru a-l aduce pe calea dreaptă, a achitat despăgubirile a făcut tot ce i-a stat în putinţă şi s-a schimbat. Doreşte o pedeapsă mai mică şi să rămână în libertate.

Partea responsabilă civilmente P G susţine cele arătate de soţia sa.

Inculpatul P A regretă fapta precizând că nu doreşte să ajungă la închisoare şi că s-a schimbat.

C U R T E A:

Asupra recursului penal de faţă:

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 223/01.02.2006 a Judecătoriei Galaţi a fost condamnat inculpatul P A la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin.1- 209 alin.1 lit. g, i C.p. cu aplicarea art. 99 C.pen.

Conf. art. 83 C.pen. s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare din s.pen. nr. 175/23.01.2003 a Judecătoriei Galaţi şi s-a dispus ca inculpatul să execute în total 3 ani închisoare.

S-au aplicat disp. art. 71 şi 64 C.p.

S-a constatat acoperit integral prejudiciul.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele:

În noaptea de 28/29.05.2004 în jurul orelor 24,00, după ce s-a despărţit de fratele său şi un alt prieten, inculpatul s-a deplasat la chioşcul aparţinând SC ICE 93 SRL de pe str. N.Leonard, bl. C8, unde cu o piatră, a spart geamul prin care se servesc clienţii şi a tras de gratii până a sărit lacătul.

Ulterior acesta a pătruns în interiorul chioşcului de unde a sustras pachete de ţigări de diferite mărci, dulciuri, sucuri, gume de mestecat, bere şi un telefon mobil marca Alcatel pe care le-a introdus într-o pungă părăsind locul faptei.

Aceste bunuri sustrase au fost ascunse de inculpat într-o grădină iar două pachete de ţigări le-a aruncat atunci când era însoţit de martorul N T.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul criticând-o pe motive de netemeinicie în sensul că pedeapsa aplicată este prea mare.

Prin decizia penală nr. 452/02.10.2006 a Tribunalului Galaţi a fost admis apelul inculpatului.

S-a desfiinţat în parte sentinţa apelată şi în rejudecare s-a aplicat inculpatului doar pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b C.p.

Pentru a hotărî astfel instanţa de apel a reţinut următoarele:

Conform noilor modificări aduse Codului penal şi de procedură penală prin sentinţa penală nr. 356/2006, când se aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 Cod penal, instanţa trebuie să exemplifice exact care anume dintre drepturile prevăzute de literele „a-e” îi sunt aplicabile inculpatului în cauză. Aplicarea acestora dispoziţii se face în funcţie de încadrarea juridică dată infracţiunii, de împrejurările concrete de fapt al acesteia cât şi de persoana inculpatului. În speţă , Tribunalul constată că inculpatului P A îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 71 C.pen,prin interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, cât şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Acestea sunt drepturi prevăzute în Constituţia României pentru fiecare cetăţean al acesteia şi care-i sunt interzise pe durata executării unei pedepse privative de libertate.

În ceea ce priveşte motivul de apel invocat de inculpat în sensul de a-i fi redozată pedeapsa aplicată nu are justificare legală.

Inculpatul P A a comis infracţiunea de furt calificat în stare de minorat şi i-a fost aplicată deja o pedeapsă stabilită la minimul special prevăzut de lege. Anterior comiterii acestei fapte, inculpatul a mai fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 6luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acesteia. În timpul termenului de încercare al suspendării din prima pedeapsă comite o altă faptă de acelaşi gen. Reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea acestuia nu are suport probator faţă de împrejurările arătate.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul criticând-o pe motive de netemeinicie sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, arătând că nu doreşte ca pedeapsa aplicată să fie executată efectiv prin punerea în libertate.

RECURSUL ESTE FONDAT.

Analizând cauza prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu în limita cazurilor de casare prev. de art. 3859 C.pr.pen. se constată următoarele:

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt, încadrarea juridică a faptei şi vinovăţia inculpatului pe baza analizei materialului probator.

Hotărârea instanţei de fond ( şi implicit şi a instanţei de apel) suportă critici sub aspectul dispoziţiei revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 175/2003 a Judecătoriei Galaţi.

Se constată astfel că sentinţa penală nr. 175/23.01.2003 a Judecătoriei Galaţi a rămas definitivă la data de 24.06.2003 ( prin decizia penală nr. 694/11.06.2003 a Tribunalului Galaţi).

Prin hotărârea penală mai sus arătată s-a aplicat inculpatului de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. c,i C.p. cu aplicarea art.99 C.p. (fapta din 01.04.2002), a cărei executare a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 2 luni.

Faţă de data la care a fost comisă acea infracţiune de furt calificat, se constată că a intrat sub incidenţa disp. art. 1 din Legea 543/2002, privind graţierea unor pedepse.

În acest sens termenul de încercare stabilit de instanţă ca urmare a aplicării disp. art. 81 şi 82 C.p. se reduce , prin scăderea cuantumului pedepsei aplicate inculpatului, la doar 8 luni, sens în care s-ar fi împlinit la data de 23.02.2004, dată de la care a intervenit şi reabilitarea de drept a acesteia.

Întrucât inculpatul a comis infracţiunea din prezenta cauză la data de 28/29.05.2004, faţă de acesta nu mai erau incidente disp. art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare (s.pen. 175/2003 a Judecătoriei Galaţi).

Faţă de cele arătate mai sus, având în vedere gradul concret de pericol social al infracţiunii din prezenta cauză, modalitatea în care a fost săvârşită (aşa cum s-a arătat mai sus), faţă de persoana şi atitudinea inculpatului în sensul că acesta a recunoscut fapta pentru care este cercetat şi s-a prezentat în instanţă considerăm că scopul preventiv educativ al pedepsei prev. de art. 52 C.pen. poate fi atins şi prin suspendarea condiţionată a acesteia conform art. 81 C.pen.

Având în vedere cele mai sus arătate se va admite recursul declarat de inculpat.

Se va casa în totalitate decizia penală nr. 452/0210.2006 a Tribunalului Galaţi şi în parte sentinţa penală nr. 223/2006 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare:

Se vor înlătura din sentinţa recurată dispoziţiile prin care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare din s.pen. 175/2003, prin care s-a dispus ca inculpatul să execute în total o pedeapsă de 3 ani închisoare şi prin care s-au aplicat prevederile art. 71 şi 64 C.pen.

Conf. art. 81 C.p. se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare (din prezenta cauză) pe durata termenului de încercare prev. de art. 110 C.pen. respectiv de 3 ani şi 6 luni.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentului recurs vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul declarat de inculpatul P A ( fiul lui Gheorghe şi Ilinca, născut. la 13.06.1987 în Galaţi, domiciliat în Galaţi, str. N. Leonard, nr. 11, bl. C9, ap. 33, jud. Galaţi, CNP-1870613170028) împotriva deciziei penale nr. 452/02.10.2006, pronunţată de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 944/P/2006 (sent. pen. nr. 223/01.02.2006, a Judecătoriei Galaţi – dosar nr. 752/P/2005).

Casează în totalitate decizia penală nr. 452 /02.10.2006 a Tribunalului Galaţi şi în parte sentinţa penală nr. 223/01.02.2006 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare:

Înlătură din sentinţa penală recurată dispoziţiile prin care :

-„Conf. art. 83 C.pen. s-a revocat suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 175/23.01.2003 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin decizia penală 694/11.06.2003 a Tribunalului Galaţi, conform încheierii de îndreptare a erorii materiale din 01.07.2003”.

-„S-a dispus ca inculpatul P A să execute pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 175/2003 a Judecătoriei Galaţi, separat de pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa recurată, pentru a executa în total 3 ani închisoare”.

-„Conf. art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 764 C.pen.”.

În baza disp. art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului Petrea Aurel prin sentinţa penală recurată pe durata termenului de încercare prev. de art. 110 C.pen., respectiv de 3 ani şi 6 luni.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate.

Conf. art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentului recurs rămân în sarcina statului.

Suma de 100 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu în recurs pentru inculpat va fi avansată către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

D E F I N I T I V Ă.

Pronunţată în şedinţa publică din 23 Martie 2007.

Preşedinte, Judecător, Judecător,

Daniela Liliana Constantinescu Mariana Cristache Ion Avram

Grefier,

Melania Tunaru

Proces- verbal

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.pen.

Preşedinte,

Red.M.C.

Tehnored.M.T./2 ex./17.04.2007

Jud.apel-.Mihaela Lungeanu/Anişoara Cucoş

Jud.fond.-Mihaela Dăscălescu

Etichete:

În cazul în care în ceea ce priveşte una dintre pedepsele stabilite – prin hotărâri separate – pentru infracţiuni concurente, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art. 81 Cod penal, această pedeapsă, nefiind executabilă, nu poate fi contopită .

Prin sentinţa penală nr. 269/26.06.20906 a Tribunalului Brăila s-a admis cererea de contopire pedepse formulată de condamnatul Culea Ionel.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 249/06.06.2005 a Tribunalului Brăila, definitivă la data de 01.03.2006, în pedepsele componente, respectiv pedeapsa de 7 ani închisoare şi pedeapsa de 4 ani închisoare – fapte din data de 18.04. 2004.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2.795/22.11.2005 Judecătoriei Brăila, definitivă la 22.12.2005, în pedepsele componente, respectiv: pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2795/22.11.2005 a Judecătoriei Brăila – fapta din data de 01.04.2004, pedepsele de 1 an închisoare, 1 an închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1738/21.06.2005 Judecătoriei Brăila, definitivă la data de 20.07.2005 – fapte săvârşite în anul 1993 şi pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1.242/22.04.2005 a Judecătoriei Brăila, definitivă la 01.06.2005 – fapte săvârşite în perioada aprilie – iunie 2004.

În baza art. 85 Cod penal, s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 3008/22.11.2004 a Judecătoriei Brăila.

S-au contopit pedepsele de: 7 ani închisoare, 4 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 249/06.06.2005 a Tribunalului Brăila, pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2795/22.11,2005 a judecătoriei Brăila, 1 ani închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1738/21.06.2005 a Judecătoriei Brăila, 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 3008/22.11.2004 a Judecătoriei Brăila şi s-a dispus ca inculpatul Culea Ionel să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 7 ani închisoare, sporită la 8 ani şi 3 luni închisoare.

Împotriva sentinţei penale nr.269/26.06.2006 a Tribunalului Brăila a declarat apel, în termen legal, inculpatul Culea Ionel, criticând-o pe motive de netemeinicie. Acesta a susţinut că pedeapsa aplicată este prea mare şi a solicitat reducerea sporului.

Critica este fondată dar pentru alte motive.

In condiţiile in care pentru pedeapsa de 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.3008/22.11.2004 a Judecătoriei Brăila, inculpatul a beneficiat de suspendare condiţionată conform art. 81 Cod penal, instanţa, soluţionând cererea de contopire, nu avea posibilitatea să dispună anularea suspendării condiţionate şi contopească şi această pedeapsă, aceasta nefiind executabilă. Anulând suspendarea condiţionată, instanţa a agravat situaţia inculpatului în propria cerere.

Pentru aceste motive apelul declarat de inculpatul Culea Ionel a fost admis.

S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 269/26.06.2006 a Tribunalului Brăila şi, în rejudecare au fost contopite doar pedepsele de: 7 ani închisoare, 4 ani închisoare(sentinţa penală nr. 249/06.06.2005 a Tribunalului Brăila, 1 an şi 4 luni închisoare (sentinţa penală nr. 2795/22.11.2005 a Judecătoriei Brăila, 1 an închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare (sentinţa penală nr. 1738/21.06.2005 a Judecătoriei Brăila şi 1 an închisoare (sentinţa penală nr. 1242/22.04.2005 a Judecătoriei Brăila) şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 7 ani închisoare, sporită la 8 ani închisoare.

Etichete: