Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 7576/212/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 11 705

Şedinţa publică de la 30 Iunie 2009

Completul constituit din:

PREŞEDINTE Romeo Glodeanu

GREFIER Cristina Borţoi

Pe rol judecarea cauzei civile promovată de către contestatoarea VASILE MARIOARA în contradictoriu cu intimatul ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 516, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă în faţa instanţei administratorul Asociaţieie de Proprietari nr. 516, fără delegaţie depusă în dosar, lipsă fiind contestatoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S – a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Administratorul Asociaţieie de Proprietari nr. 516 depune la dosar delegaţie de reprezentare, care după consultare este restituită de către instanţă, constatându – se că aceasta vizează altă cauză aflată pe rolul Judecătoriei Constanţa.

Instanţa, luând act că nici una dintre părţi nu s – a prezentat la strigarea cauzei şi având în vedere că nu s – a solicitat judecata în lipsă, rămâne în pronunţare pe suspendarea cauzei în baza art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ.

După ce instanţa a rămas în pronunţare cu privire la suspendarea cauzei în baza art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. se prezintă în faţa instanţei contestatoarea, sens în care instanţa revine asupra sesizării privind suspendarea cauzei.

Instanţa pune în discuţie cererea de suspendare a cauzei formulată de către contestatoare în baza art. 244 alin. 1 C.pr.civ.

Contestatoarea precizează că cererea formulată la Parchet se află în acte premergătoare.

Instanţa respinge cererea de suspendare a cauzei formulată în baza art. 244 alin. 1 C.pr.civ. constatând că în dosarul penal despre care face vorbire contestatoarea, format ca urmare a plângerii penale nr. 305/P/2009 nu s –a început urmărirea penală şi nu s – au îndeplinit condiţiile obligatorii prevăzute la art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., respectiv, începerea urmăririi penale.

Instanţa constatând că în prezenta cauză nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Contestatoarea, având cuvântul solicită instanţei respingerea întâmpinării, arătând că aceasta este formulată ca o cerere reconvenţională cu două cauze. Celălalt aspect, referitor la mărirea sumelor nu face obiectul prezentei acţiuni. A contestat actele de procedură, acestea având vicii. Arată că întreg dosarul de expertiză are vicii, fiind vorba despre acte false.

INSTANŢA

Deliberand asupra actiunii civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.03.2009, contestatoarea VASILE MARIOARA a solicitat, in contradictoriu cu intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.516 CONSTANTA, anularea somatie ce i-a fost comunicata de de BEJA Deacu Vasile si Gavrilescu Alin in dosarul de executare nr.113/2009.

In motivarea cererii sale, contestatoarea a aratat ca in somatia ce i-a fost transmisa la data de 13.03.2009 domiciliul sau este indicat gresit in sensul ca este mentionata scara D si nu scara C, astfel cum este corect. Precizeaza in continuare ca nu are cunostinta de suma pe care treebuie sa o achite in mod efectiv, intrucat in cele doua somatii ce i-au fost transmise sunt mentionate sume diferite, respectiv 19.338,36 lei in prima somatie si 3556,53 lei in cea de-a doua somatie. Invedereaza si faptul ca a achitat din suma totala pe care o9 datora intimatei suma de 800 lei, suma ce nu este consemnata in procesul verbal intocmit la data de 13.03.2009.

Pentru dovedirea cererii sale, reclamanta a anexat mai multe inscrisuri, filele 8-23.

In drept sunt invocate dispozitiile art.399 si urmatoarele Cod procedura civila.

Intimata nu a formulat intampinare, dar a depus la dosar concluzii scrise, filele 56-58.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Contestatoarea Vasile Marioara are de achitat, in baza sentintei civile nr.14369/19.11.2007 pronuntata de Judecatoria Constanta, suma totala de 14781.83 lei catre Asociatia de proprietari nr.516 Constanta.

In baza hotararii judecatoresti susmentionate, devenita titlu executoriu, BEJA Deacu si Gavrilescu a deschis dosarul de executare silita nr.113/2009 in scopul recuperarii creantei datorata de contestatoare intimatei Asociatia de Proprietari nr.516 Constanta. In cadrul dosarului de executare silita, contestatoarei i-au fost transmise doua somatii, prima la data de 02.02.2009 pentru suma totala de 19278.86, iar cea de-a doua la data de 09.03.2009 pentru suma totala de 19.338,36 lei. Ambele somatii au anexat si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare in care se consemneaza, pentru cea de-a doua somatie, cheltuieli de executare in cuantum superior fata de prima somatie, aspect firesc avand in vedere ca suplimentarea cheltuielilor necesar a fi efectuate cu emiterea unei somatii in plus.

Sub aspectul mentionarii in continutul somatiilor transmise a unei adrese consemnate incorect, instanta retine ca, din moment ce contestatoarea a intrat in posesia ambelor somatii aceasta nu a suferit nici un prejudiciu procesual, ori in lipsa acestui prejudiciu anularea acestor inscrisuri nu poate fi dispusa.

Cat priveste achitarea partiala a debitului de catre contestatoare, instanta retine ca urmarirea silita indreptata impotriva sa urmeaza a fi stinsa la data achitarii integrale a debitului stabilit in cuprinsul titlului executoriu. Emiterea somatiilor pentru acelasi cuantum al debitului total datorat s-a facut de catre executorul judecatoresc in scopul individualizarii creantei imputata contestatoarei Vasile Marioara, drepturile contestatoarei nefind vatamate prin simpla consemnare a nivelului creantei stabilita prin hotararea judecatoreasca ce constituie titlu executoriu in cauza.

Concluzionand asupra actiunii civile deduse judecatii si retinand argumentele expuse in cele ce preced, precum si faptul ca, in faza de executare silita, drepturile contestatoarei nu au fost prejudiate, instanta va respinge ca neintemeiata cererea avnd ca obiect contestatie la executare formulata de Vasile Marioara.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de către de către contestatoarea VASILE MARIOARA cu domiciliul în CONSTANTA, str. CAMELIEI, nr. 2, bl. L3, sc. C, parter, ap. 43, Judeţ CONSTANŢA în contradictoriu cu intimatul ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 516 cu sediul în CONSTANTA, CAMELIEI, nr. 2, bl. L3, sc. D, Judeţ CONSTANŢA, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 30.06. 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Romeo Glodeanu Cristina Borţoi

Red.jud. RG/22.09.2009

Tehnored.CB/23.09.2009/4ex Emis 2 comunicări

Etichete: