Top

Privatizare. Vânzare de active. Acord pentru încheierea contractului, neurmat de executare.

Acordul societăţii care are în derulare, potrivit art. 27 al.1 din O.U.G. 88/ 1997 modificată prin Titlul I al Legii nr. 99/1999, contracte de asociere în participaţiune, de închiriere sau de locaţie a gestiunii, pentru încheierea cu asociaţii sau locatarii a unor contracte de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauză de vânzare, presupune exprimarea neechivocă a voinţei colective a acţionarilor.

După exprimarea acestui acord, cât şi a celui al instituţiei publice implicate, consimţământul dat de organul deliberativ asupra încheierii actului juridic nu mai poate fi revocat în mod unilateral.

Reclamanta S.C. DACIA TOUR S.A. a solicitat obligarea pârâtei S.C. B.T.T. S.A. la încheierea contractului de vânzare–cumpărare asupra activelor ,,Complex hotelier Tineretului’’ şi ,,Agenţie BTT’’, cu plata de daune cominatorii şi cheltuieli de judecată.

S-a susţinut că pe perioada derulării contractelor de asociere în participaţiune încheiat cu pârâta asupra acestor active a fost solicitată cumpărarea lor, în raport de dispoziţiile art. 27 din O.U.G. 88/ 1997; pârâta şi-a exprimat acordul în acest sens, dar a refuzat ulterior să încheie contractul de vânzare–cumpărare.

Acţiunea este întemeiată.

Potrivit art. 27 al.1 din actul normativ menţionat, societăţile comerciale şi regiile autonome care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar prin negociere directă cu locatarii, în cazul în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15 % din valoarea acestor active.

Cum în cauză pârâta a acceptat cererea asupra vânzării activelor, iar instituţia publică implicată – Fondul Proprietăţii de Stat – şi-a exprimat acordul în acest sens, în raport de textul art. 27 al. 2, acţiunea urmează a fi admisă astfel cum a fost formulată.

(sentinţa civilă nr. 1904 COM/ 12.07.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 56/2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Tags: