Top

Asociaţie familială. Calitate procesuală pasivă a reprezentantului asociaţiei

Împrejurarea că asociaţia familială nu se bucură de personalitate juridică nu constituie un impediment la chemarea ei în judecată, pentru obligaţiile asumate. Calitate procesuală pasivă are, în acest caz, forma de asociere colectivă, iar nu reprezentantul legal al acesteia.

Reclamanta S.C. A S.R.L. Constanţa a solicitat obligarea pârâtului MI la plata sumei de 73.350.000 lei, reprezentând contravaloarea sămânţei de porumb şi a pesticidelor livrate către Asociaţia familială MI, în cursul anului 1999.

Fiind solicitate precizări asupra titularului obligaţiei asumate, reclamanta a susţinut că prestaţiile au fost efectuate şi facturate către asociaţia familială, dar în proces a fost chemat să răspundă reprezentantul acesteia, pentru a evita imposibilitatea executării titlului, în absenţa unui patrimoniu distinct al entităţii juridice.

Instanţa a constatat că în mod incontestabil raporturile juridice s-au încheiat, în acord cu dispoziţiile art. 969 cod civil, cu Asociaţia familială MI, chiar dacă angajarea acestei entităţi s-a realizat de către reprezentantul acesteia, MI.

Potrivit art.23 din Decretul–Lege nr. 54/1990, asociaţiile familiale se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună.

Împrejurarea că o asemenea formă de asociere nu se bucură de personalitate juridică nu constituie un impediment pentru chemarea ei în judecată, în acord cu dispoziţiile art. 7 alin.3, art.41 alin.2 şi art. 87 pct.3 cod proc.civilă.

Lipsa personalităţii juridice nu reprezintă un aspect determinant nici pentru valorificarea unui eventual titlu obţinut faţă de această entitate, având în vedere modalitatea de constituire a asociaţiei familiale.

Pentru aceste considerente, acţiunea urmează a fi respinsă pentru lipsa calităţii procesuale a persoanei chemate în judecată.

(sentinţa civilă nr. 244 COM/ 09.02.2001, definitivă prin neapelare)

Notă: După abrogarea expresă a dispoziţiilor Decretului-Lege nr.54/1990, calitatea de reprezentant a celui care angajează asociaţia familială în relaţiile cu terţii este explicit afirmată prin art. 2 alin.2 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.

Etichete: