Top

Inscriere sucursală în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA VASLUI

JUD.VASLUI

ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 16 noiembrie 2009

Instanţa compusă din:

PREŞEDINTE :

GREFIER :

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile formulată de Asociaţia”, cu sediul în municipiul Iaşi, , prin reprezentant legal, având ca obiect înscriere sucursală în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la Grefa Judecătoriei Vaslui.

La apelul nominal lipseşte reprezentantul asociaţiei.

PROCEDURA LEGAL ÎNDEPLINITĂ.

S-au verificat actele şi lucrările depuse la dosar, s-a lăsat cauza în pronunţare iar după deliberare s-a pronunţat prezenta încheiere.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. la 10.11.2009, , reprezentantul legal al Asociaţiei , cu sediul în municipiul Iaşi, a solicitat înscrierea unei sucursale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Vaslui.

În drept au fost invocate disp. art. 13 ind.1 din O.G. 26/2000.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele: proces verbal încheiat la 20.08.2009 în cadrul şedinţei extraordinare a Asociaţiei, hotărârea nr.4 din 20.08.2009, act constitutiv, contract de comodat nr. 2/19.08.2009, statutul asociaţiei, copie de pe încheierea din Camera de Consiliu din 08.09.2008 pronunţată de Judecătoria Vaslui, copie de pe încheierea din 10.02.2009 pronunţată în Camera de Consiliu de Judecătoria Iaşi, copie de pe certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Conform disp. art. 13 ind.1 din O.G.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale. Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

Având în vedere că dispoziţiile art. 13 indice 1 din OG 26/2000 nu reglementează în nici un sens obligaţia instanţei de a nota în registru privind asociaţiile şi fundaţiile, înfiinţarea unei sucursale, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

Etichete: