Top

Plângere împotriva încheierii date de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin care s-a înscris privilegiul imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentului pentru sumele datorate cu titlu de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Debite pentru care s-a prescris executarea silită constatate prin hotărâre judecătorească irevocabilă
În art. 51, Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari reglementează privilegiul imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor pentru sumele datorate cu titlu de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, stabilind persoanele ce pot cere înscrierea/radierea – preşedintele asociaţiei şi proprietarul – cât şi modalitatea în care se face dovada debitului.
Faptul că în evidenţele contabile, asociaţia de proprietari nu a operat debitele prescrise, menţinându-le active în listele de plată, nu justifică înscrierea privilegiului în cartea funciară.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 362 din 7 iulie 2010

Etichete: