Top

Reconstituire drept de proprietate. Calitate procesuala pasiva

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12070 (28.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 12070 din 28 octombrie 2008, Judecatoria Iasi s-a pronuntat cu privire la cererea reclamantilor AM si AE, formulata in contradictoriu cu parata Comisia judeteana de fond funciar Iasi si Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Iasi, prin care se solicita obligarea paratilor la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 35,305 ha teren arabil situat pe raza com. Podu Iloaiei .
Analizand prioritar exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei judeteane de fond funciar, instanata a respins-o ca neintemeiata; solutia a fost motivata pe dispozitiile art. 6 lit. f din HG 890/2005, potrivit carora comisiile judetene emit titlul de proprietate pentru cererile validate, iar in prezenta actiune reclamantii au depus la dosar hotarari de validare a dreptului de proprietate al vanzatorilor.
Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca reclamantii au cumparat de la parati prin act autentic contract de vanzare cumparare sau prin contract de cesiune drepturile ce decurg din calitatea de actionar pentru terenul detinute de vizatori la societatea agricola Statiunea de cercetari Podu Iloaiei. In baza actelor de dispozitie depuse la dosar reclamantii au solicitat obligarea paratei Comisia judeteana de fond funciar sa emita titlurile de proprietate direct pe numele reclamantilor
S-a retinut de catre instanta ca toate actele de dispozitie incheiata intre reclamanti si parati au fost intocmite anterior emiterii hotararii de validare a dreptului de proprietate al vanzatorilor de catre comisia judeteana de fond funciar Iasi
Fata de sustinerile reclamantilor conform carora prin cumpararea sau cesiunea dreptului de actionar sunt indreptatitii a se emite in mod direct pe numele lor titlurile de proprietate aferente terenurilor pentru care paratii aveau calitatea de actionari, instanta retine ca sunt neintemeiate intrucat Legea 18/1991 si urmatoarele emise in scopul completarii acestei legi au un caracter reparatoriu si au fost emise pentru a se restabili drepturile patrimoniale ale proprietarilor expropriati sau ale mostenitorilor acestora, prin punerea acestora in situatia anterioara si emiterea titlurilor direct pe numele persoanelor expropriate sau a mostenitorilor acestora. In prezenta speta , fostii proprietari au inteles sa tranzactioneze cu privire la drepturile ce decurg din calitatea de actionar la unitatile agricole care s-au reorganizat in societati agricole pe actiuni. Aceasta calitate de actionar are trasaturi distincte fata de calitatea de actionar de drept comun reglementata de Legea 31/1990 Astfel pentru acesti actionari a fost recunoscut un drept exclusiv de creanta in produse sau in bani fara a se recunoaste in patrimoniul actionarului vreun drept real asupra terenului sau dreptul de a cesiona sau transmite dreptul sau de proprietate asupra actiunilor . Din acest punct de vedere se poate retine ca legea a facut diferentiere intre dreptul de actionar si dreptul de proprietate pe terenurile pe care s-au acordat actiuni in baza Legii 18/91
Sub acest aspect, cererea reclamantilor nu este intemeiata atata timp cat prin legea actionarilor vanzatori le-a fost recunoscut un drept de creanta si nu un drept real asupra terenului iar prin contractele depuse la dosar se arata ca partile au inteles sa tranzactioneze cu privire la dreptul ce rezulta din detinerea actiunilor pentru terenul dobandit in baza Legii 18/1991 si nu cu privire la dreptul de proprietate privind terenul pentru care vanzatorii detineau actiuni la societatea agricola.
Astfel, avand in vedere ca prin aceste acte nu s-a tranzactionat in mod clar cu privire la transmiterea unui drept de proprietate iar la momentul incheierii acestor tranzactii vanzatorilor nu le era emisa hotararea de validare a dreptului de proprietate, avand in vedere si principiul conform caruia nimeni nu poate transmite ceva ce nu a intrat in patrimoniul sau iar in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile privind vanzarea terenului litigios, instanta a constat ca cererea reclamantilor de obligare a comisiei judetene de fond funciar sa emita titlurile de proprietate direct pe numele reclamantilor nu este intemeiata.

Etichete: