Top

PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ. MOMENTUL DOBÂNDIRII ACESTUIA

După deschiderea procedurii administratorul judiciar are obligaţia notificării creditorilor identificaţi în condiţiile art.39 sau art.40 din Legea nr.64/1995 republicată, după cum dispune art.75 din aceeaşi lege.

În aceste condiţii a fost notificată şi recurenta la data de 14.03.2005, fiindu-i aduse la cunoştinţă termenele pentru înregistrarea creanţelor, pentru verificarea acestora şi de definitivare a tabelului creanţelor.

După îndeplinirea acestor formalităţi recurenta C.L.Piatra Neamţ a depus cerere de înscriere a creanţei sale şi apoi a fost înscrisă în tabelul definitiv la data de 25.05.2005, acesta fiind momentul când a devenit parte.

În consecinţă, Curtea de Apel Bacău, prin decizia civilă nr.1065 din 20.09.2005 a menţinut sentinţa nr.58/F/8.03.2005 a Tribunalului Neamţ, prin

care s-a admis cererea creditoarei D.G.F.P.Neamţ, de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului debitoarei SC,,T’’SRL Tg.Neamţ – reţinând că criticarea sentinţei pronunţată conform dispoziţiilor art.38 alin.7 din Legea nr.64/1995, anterior dobândirii calităţii de parte în procedura deschisă, este nejustificată sub aspectul calităţii procesuale active.

Etichete: